Västergötlands socknar

Till vilket härad eller tingslag hörde socknen?
Här kan du se till vilka härader olika socknar tillhört under de senaste århundradena.

Sidan är under konstruktion. Alla socknar är ej med än och sidan ska kontrolläsas.
A
Församling eller socken    Häradsrätt eller rådhusrätt     
Acklinga socken         -1912 Dimbo
1913-1970 Vartofta och Frökind
Agnetorps socken         -1946 Vartofta
1946-1966 Tidaholm
Alboga socken         -1947 Gäsene
1948-         Borås
Ale-Skövde socken
(Ale-Skövde hette tidigare Skövde. Socknen tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Algutstorps socken         -1927 Kulling
1928-1933 Vättle och Kulling
1934-1970 Vättle, Ale och Kulling
1971-         Alingsås
Alingsås landförsamling         -1927 Kulling
1928-1933 Vättle och Kulling
1934-1970 Vättle, Ale och Kulling
1971-         Alingsås
Ambjörnarps socken         -1947 Kind
1948-1970 Kind och Redväg
1971-         Sjuhäradsbygden
Amnehärads socken         -1923 Hova
1924-1947 Vadsbo norra
1948-1970 Vadsbo
Askims socken 1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1953 Askim, Hising och Sävedal
1954-1970 Askim och Mölndal
Asklanda socken         -1947 Gäsene
1948-1951 Borås
1952-1970 Vättle, Ale och Kulling
1971-         Alingsås
B
Baltaks socken         -1912 Dimbo
1913-1970 Vartofta och Frökind
Barne-Åsaka socken
(Barne-Åsaka hette tidigare Åsaka. Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Beatebergs socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Bergs socken         -1692 Valla tingslag
1693-1890 Binneberg tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Berga socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Berghems socken         -1970 Mark
1971-         Sjuhäradsbygden
Bergstena socken         -1927 Kulling
1928-1933 Vätte och Kulling
1934-1970 Vättle, Ale och Kulling
1971-         Alingsås
Bergums socken         -1927 Vättle
1928-1933 Vättle och Kulling
1934-1966 Vättle, Ale och Kulling
1967-1970 Göteborgs stad
Binnebergs socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Bitterna socken
(1818 slogs Väster- och Österbitterna ihop till en socken)
        -1818 Laske
1818-1896 Laske
1897-1970 Åse Viste Barne o Laske
Bjurbäcks socken         -1889 Slättäng (del av församlingen)
        -1889 Redväg (del av församlingen)
1890-1912 Slättäng
1913-1970 Vartofta och Frökind
Bjurums socken
(1768 sammanslogs socknarna Hånger och Mårby och bildade socknen Bjurum)
        -1937 Gudhem
1938-1970 Gudhem och Kåkind
Bjärby socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Bjärka socken         -1937 Gudhem
1938-1970 Gudhem och Kåkind
Björketorps socken          -1919 Bollebygd
1920-1947 Ås, Veden och Bollebygd
1948-1970 Borås
Björkängs socken
(från 1939 heter församlingen/socknen Töreboda)
        -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Björsäters socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Bäcks socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Bällefors socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Bärebergs socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Böja socken         -1692 Valla tingslag
1693-1890 Binneberg tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
C
D
E
Eks socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Ekby socken         -1692 Binneberg tingslag
1692-1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Vadsbo norra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Ekeskogs socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Elings socken
(Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Enåsa socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Erska socken
(Erska hette tidigare Irska. Socknen tillhörde Bjärke härad.)
        -1895 Bjärke häradsrätt
1896-1970 Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
1971-         Trollhättans tingsrätt
Essunga socken
(Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
F
Finnerödja socken         -1923 Hova
1924-1947 Vadsbo norra
1948-1970 Vadsbo
Flakebergs socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
         -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Flistads socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Fredsbergs socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Främmestads socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Frösve socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Fåglums socken
(Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Fägre socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Färeds socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Fässbergs socken
(f.d Mölndal)
1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1954 ??? Askim, Hising och Sävedal
1955-1970 Askim och Mölndal
G
Genneveds socken
(Genneved uppgick i (Stora) Mellby socken under andra halvan av 1800-talet. Genneveds socknen tillhörde Bjärke härad.)
        -1895 Bjärke häradsrätt
1896-1970 Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
1971-         Trollhättans tingsrätt
Grästorps socken
(Grästorp var en egen socken mellan 1929 - 1982. Före 1929 tillhörde Grästorp Tengenes socken och efter 1982 införlivades Grästorp i Tengene socken igen. Grästorps socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Götlunda socken          -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
H
Halna socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Halvås socken
(Halvås har uppgått i Ryda socken, motstridiga uppgifter om tidpunkten, någon gång mellan 1500-1889. Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Hassle socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Hjälstads socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Horns socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Hyringa socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Hålanda socken
(Socknen tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Hångers socken
(1768 sammanslogs Hånger och Mårby och bildade  Bjurum)
        -1937 Gudhem
1938-1970 Gudhem och Kåkind
Hällums socken
(Större delen av  socknen tillhörde Barne härad, en mindre del tillhörde Skånings härad till och med 1900. sen flyttades den delen över till Barne härad.)
Större del av socknen:
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt     

Mindre del av socknen:
        -1900 Skånings häradsrätt
1901-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt  
I
J
K
Karlsborgs garnison
(Bildades 1831 och hette då Vanäs, men bytte redan namn 1832 till Karlsborgs garnison)
        -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Karlsborgs socken
(bildades 1885, tidigare ingick Karlsborg i Mölltorp)
        -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Kilanda socken
(Socknen tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Kyrkås socken 
(Kyrkås hette tidigare Sandbäcks socken. Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Kållereds socken 1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1954 ??? Askim, Hising och Sävedal
1955-1970 Askim och Mölndal
L
Leksbergs socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Lekåsa socken
(Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Lerdala socken         -1692 Valla tingslag
        -1888 Valle härad (del av församl)
1692-1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo  
Levene socken
(Levene tillhörde tre olika härader; Viste, Kållands och Barne härader till och med 1888, därefter tillhörde Levene endast Viste härad.)
Del av socknen: 
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradrätt

Del av socknen:
        -1888 Kållands häradsrätt
1889-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt

Del av socknen:
        -1888 Barne häradsrätt
1889-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Locketorps socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Longs socken
(Socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Lyrestads socken         -1923 Hova
1924-1947 Vadsbo norra
1948-1970 Vadsbo
Låstads socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Längnums socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
M
Magra socken
(Socknen tillhörde Bjärke härad.)
Större del av socknen:
        -1895 Bjärke häradsrätt
1896-1970 Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt, Trollhättans tingsrätt?

Mindre del av socknen
      -1893 Kullings häradsrätt
           ?
Malma socken
(Socknen tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Mo socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Mårby socken
(1768 sammanslogs Hånger och Mårby och bildade  Bjurum)
        -1937 Gudhem
1938-1970 Gudhem och Kåkind
Mölltorps socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
N
Naums socken
(Naums socken tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Nya Varvet
(f.1827 d.1930)
 
Nödinge socken
(Större delen av Nödinge socken tillhörde Ale härad och mindre delen tillhörde Västra Hisings härad till och med 1889 då den delen flyttades över till Ale härad.)
Större del av socknen:
        -1933 Ale häradsrätt

1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-          Alingsås tingsrätt

Mindre del av socknen (Gbgs o Bohusdelen):
1680-1823 Västra Hisings häradsrätt
1824-1887 Västra och Östra Hisings häradsrätt
1888-1889 Askim, Hisings och Sävedals häradsrätt
1890-1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
O
Odensåkers socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
P
Q
R
Ranstorps socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Ryda socken
(Ryda socken tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Råda socken 1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1954 ??? Askim, Hising och Sävedal
1955-1970 Askim och Mölndal
S
Sankt Peder socken
(Sankt Peder socken hette tidigare Sankt Peter eller Gamla Lödöse. Socknen tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Skarstads socken
(Skarstads socken tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Skepplanda socken
(Skepplanda socken tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Starrkärr socken
(Starrkärr socken hette tidigare Sterrkärr. Socknen tillhörde Ale härad.)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Sparlösa socken
(Sparlösa socken tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Styrsö socken
(f.1603)
1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1954 ??? Askim, Hising och Sävedal
1955-1970 Hising, Sävedal och Kungälv
Sveneby socken
(hette tidigare Svenneby)
        -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Säters socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Södra Kedums socken
(Södra Kedums socken hette tidigare Kedum eller Barnekedum, socknen tillhörde Barne härad.)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
T
Tengene socken
(Tengene socken tillhörde Viste härad.)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Tidavads socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Timmesdala socken         -1692 Valla tingslag
1693-1890 Binneberg tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Tiveds socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Torsö socken         -1923 Hasslerör tingslag
1924-1947 Norra Vadsbo tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Trollhättans församling
(Trollhättan hörde till Gärdhems församling fram till 1860. Då bildades Trollhättans församling.  Både Gärdhems församling och Trollhättans församling tillhörde Väne härad.)
           -1895 Väne häradsrätt
1896-1970 Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
1971-         Trollhättans tingsrätt
  
Trollhättans stad
(Trollhättan blev stad så sent som 1916 och har inte haft någon egen rådhusrätt. Trollhättan hörde till Gärdhems församling fram till 1860. Då bildades Trollhättans församling.  Både Gärdhems församling och Trollhättans församling tillhörde Väne härad.)
           -1895 Väne häradsrätt
1896-1970 Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
1971-         Trollhättans tingsrätt
  
Trästena socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Trökörna socken
(socknen tillhörde Viste härad)
        -1811 Viste häradsrätt
1812-1896 Åse och Viste häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Tunge socken
(tillhörde Ale härad)
        -1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Töreboda socken
(hette Björkäng före 1939)
        -1923 Hasslerör
1924-1947 Norra Vadsbo
1948-1970 Vadsbo
U
Ullervads socken         -1923 Hasslerör
1924-1947 Norra Vadsbo
1948-1970 Vadsbo
Undenäs socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Utby socken         -1692 Binneberg
1692-1923 Hasslerör
1924-1947 Vadsbo norra
1948-1970 Vadsbo      
Uvereds socken
(socknen tillhörde tre olika härader; Kållands, Barne och Skånings härader till och med 1884, därefter tillhörde Uvered endast Kållands härad)
Större del av socknen: 
        -1903 Kållands häradsrätt
1904-1970 Kinne, Kinnefjärding och Kålland häradsrätt

Mindre del av socknen:
        -1884 Barnes häradsrätt
1885-1903 Kållands häradsrätt
1904-1970 Kinne, Kinnefjärding och Kållands häradsrätt

Mindre del av socknen:
        -1884 Skånings häradsrätt
1885-1903 Kållands häradsrätt
1904-1970 Kinne, Kinnefjärding och Kållands häradsrätt
V
Vads socken         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Vanäs socken
(Bildades 1831 och hette då Vanäs, men bytte redan namn 1832 till Karlsborgs garnison)
         -1890 Valla tingslag
1891-1947 Vadsbo södra tingslag
1948-1970 Vadsbo tingslag
Vara socken
(tillhörde Barne härad)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Värings socken         -1890 Binneberg
1891-1947 Vadsbo södra
1948-1970 Vadsbo
Västerbitterna socken
(1818 slogs Väster- och Österbitterna ihop till  Bitterna)
        -1818 Laske
1818-1896 Laske
1897-1970 Åse Viste Barne o Laske
Västra Frölunda socken
(f.d Frölunda)
1680-1823 Askim och Östra Hising
1824-1887 Askim
1888-1944 Askim, Hising och Sävedal
1945-1970 Göteborgs stad
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
Önum socken
(tillhörde Barne härad)
        -1896 Barne häradsrätt
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt
Östad socken
(större delen tillhörde Ale härad och en mindre del tillhörde Kullings härad till och med 1886 sen flyttades även den delen över till Ale härad)
Större del av socknen:
        -1933 Ale häradsrätt

1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt

Mindre del av socknen:
        -1886 Kullings häradsrätt
1887-1933 Ale häradsrätt
1934-1970 Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
1971-         Alingsås tingsrätt
Österbitterna socken
(1818 slogs Väster- och Österbitterna ihop till  Bitterna)
        -1818 Laske
1818-1896 Laske
1897-1970 Åse Viste Barne o Laske

Till startsidan -
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online