När ändrades
lagen?

Släktskapshinder som äktenskapshinder
(historia - förr)
Från början av 1600-talet till 1995.
Beskrivning av när och hur lagen ändrades.
Hur nära släkt fick man gifta sig med? Hur ändrades lagen?
 
Som släktingar räknades inte bara de riktiga släktingarna (blodskyldskap) utan man blev även släkt med sin partners släktingar (svågerskap). Det var alltså förbjudet att gifta om sig med en nära släkting till sin före detta make/maka .
Reglerna för hur nära släktingar man fick gifta sig med var gemensamma  för både blodskyldskap och svågerskap fram till 1810. Sen började reglerna för svågerskap lättas upp.
gällande lag i början av
 1600-talet
De som var 4-männingar (steget efter sysslingar) eller närmare släkt fick inte gifta sig med varandra. Kungen kunde dock ge dispens åt de som var 4-männingar eller närmare släkt. I början av 1600-talet beviljades som regel alla dispensansökningar om kusingifte men senare under 1600-talet var det svårare för kusiner att få gifta sig med varandra.
1680
kunglig förordning
Lagen mildrades så att det endast var de som var kusiner eller närmare släkt som inte fick gifta sig med varandra. Kungen kunde dock ge dispens för gifte mellan kusiner.
1810 Kungen kunde nu ge dispenser vid närmare svågerskap. 
1845 Kusinäktenskap blir tillåtna.
1872 Svågerlskapshindret mildrades till att nu bara gälla i rätt upp- och nerstigande led.
1915-års äktenskaps lagstiftning  Kungen kunde ge dispens för gifte mellan ett syskon och dess syskonbarn.
1973
började gälla 1/1-1974
Nu blir det endast förbjudet att gifta sig med dem som är i rätt uppstigande och nedstigande släktskap eller med sitt helsyskon. För att gifta sig med sitt halvsyskon behövs dispens.
Svågerskapshindret togs bort ur lagen.

 

Källor:
Göran Inger "Svensk rättshistoria"
Mycket bra bok om äldre lagar. Den kan jag verkligen rekommendera för alla som forskar i domböcker.
Gerhard Hafström "Den svenska familjerättens historia" Den här boken är också bra,  tyvärr kan man inte få tag i den i bokhandlarna längre.Den kan möjligen finnas på bibliotek eller i antikvariat.

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

Till avdelningen
Sveriges gamla lagar

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online