Familjerätten
Sveriges äldre lagar

sammanställda av Marita Persson
 
 
Jag har tagit reda på när och hur olika gamla svenska lagar ändrats från början av 1600-talet fram till 1995. Här nedan finns länkar till mina sammanfattningar. För att lättare hitta bland lagarna har jag delat in dem i olika områden t.ex. alla lagar som handlar om äktenskapet samlas under avdelningen äktenskapsrätt.
 
Äktenskapsrätt Lysning- och hindersprövning Lysning- och hindersprövning
" Upplösande äktenskapshinder
(
En del äktenskapshinder var upplösande dvs. om två personer gifte sig och man senare upptäckte äktenskapshindret så blev äktenskapet ogiltigt.)
Släktskapshinder
" " Hor
" Icke upplösande äktenskapshinder
(
Det fanns också äktenskapshinder som var icke upplösande. Då fick paret fortsätta vara gifta men blev straffade t.ex. dömda att betala böter.)
Vigselålder
" " Sjukdomar och lyten
" " Väntetid innan omgifte
" " Främmande religion
" Skilsmässa Skilsmässa
Föräldrar och barn Myndighetsålder Myndighetsålder för män
" " Myndighetsålder för kvinnor
" Oäkta barn Okänd moder
Arvsrätt Arvsordningen Arvsordningen

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från
4/12-2006
 
Antal besökare online
 

Familjerätten
Sveriges äldre lagar