Stöld ute, olovligt tagen båt, häst eller olovligt mjölkad ko, får eller get.
(Vägledning i domboksforskning.)
 
Stölder straffades olika beroende på om de skedde inomhus eller
utomhus. Vem man stal från var också avgörande för vilket
straffet blev. Högre straff utdömdes t.ex. om man stal från ett
barn, en avvita (= svagsint, galen, fånig) eller av den som låg för
döden. Stöldgodsets värde inverkade också på straffet. Vem man
stal från hade också betydelse t.ex. blev straffet hårdare för den
som stal av sin arbetsgivare än om han stal av någon annan.

Enligt 1734-års lag (som började gälla
1/9-1736) gällde detta vid stölder utomhus:

§1 Den som stjäl skuren eller oskuren säd, hö eller
halm som är stackad eller ostackad ute på åker eller
äng, får böta tveböte (= ska böta dubbla böter).
Samma gäller de som stjäl häst eller boskap som går
på bete oavsett om djuret är inom eller utom hägnad.

§2 Samma lag gäller (dvs. dubbla böter gäller) när någon
stjäl en bistock (=ihålig trästam med bin) eller fisk utur annan
mans dammar eller fiskeredskap t.ex. utur sumpar, nät, mjärdar
eller katsor. Detta gäller också när någon stjäl fåglar och djur
ur jaktredskap eller om redskapen och annat dylikt stjäls.

§3 Om någon tar någon annan mans båt, fartyg eller
häst och brukar utan att fått lov att låna eller utan
lego (= hyra) och han har gjort det utan ont och
argt uppsåt gällde dubbel lego och all skadan åter.

§4 Den som mjölkar någon annan mans ko, får
eller get ska stå vid tingsdörren eller vid
rådstugans dörr en timma, med mjölkkärlet i handen.

§5 River man annans gärdesgård och släpper
in (djur) i åker eller äng eller i andra ägor plicktar
(=böter) man som i Byggningabalken sagt är.

Läsövning
Om det blir fler rader i min avskrift än i originalbilden bör
du göra datorfönstret större för att underlätta läsning.
När jag har skrivit till utelämnade bokstäverna på
förkortade ord har jag använt röd färg.
 
Kils häradsrätt år 1705
Bild från Arkiv Digital - Kils häradsrätt AIa:7: bild 24


Pigan Brijta Jacobzdotter i Norra Wälsätter

som, ũthan att här kũnna wijsa lof eller lega 

för sig, olofligt tagit Carl Klåckares båth
                            
ock farit der med åth Frỹkzdahlen belades

derföre med sine 3 marker silfvermynthz both.

 


Förklaring till läsövningen.

Pigan Brijta Jacobzdotter i Norra Wälsätter har inte kunnat visat att hon fått
lov att använda Carl Klockares båt eller betalat hyra för den. Hon hade åkt med
den till Frykzdahlen. Hon fick böta 3 marker silvermynt för att hon tagit båten.
 
 

Sidan om "Stöld ute, olovligt tagen båt, häst eller olovligt mjölkad ko, får eller get." ingår i

Vägledning i hur man börjar
forska i domböcker
.

Länk till startsidan:
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online