Ärekränkning, okvädningsord och okvädesord

(Vägledning i domboksforskning.) 
 
Hedern var väldigt viktig förr. De flesta ville inte umgås eller
göra affärer med en personen vars heder var tvivelaktig.
En person med tvivelaktig heder kunde bli utfryst och få svårt
att byta till sig de saker som behövdes för att överleva.

Den som sa något nedsättande om någon annan
kränkte den personens ära.
Då gick oftast den
som blivit kränkt till tinget för att få upprättelse.
Om ärekränkningen gick att bevisa utdömdes böter
och den som kränkts fick hedern tillbaka.

Enligt 1734-års lag (som började gälla 1/9-1736) gällde detta:

§ 1 Angiver man någon inför rätten eller inför konungens befallningshavare
för en sak som går åt liv (= som gäller livet) eller äran men man inte klarar
att binda honom till brottet och man angivit honom av falskt och argt (=ont)
uppsåt ska man få det straff som den angivne skulle fått om han gjort brottet.
I 1734-års lag står det också att den som kallar någon annan för något okvädningsord
som är ärekränkning, men tar tillbaka  det genast eller inför domaren, får böta
6 mark. För andra ohöviska eller föraktliga ord böter man 1 daler (=4 mark).
Sker det där många människor är samlade betalar man tveböte (=dubbla böter).

Läsövning
Om det blir fler rader i min avskrift än i originalbilden bör
du göra datorfönstret större för att underlätta läsning.
När jag har skrivit till utelämnade bokstäverna på
förkortade ord har jag använt röd färg.
 
Viste häradsrätt år 1675
Bild från Arkiv Digital - Viste häradsrätt A I a:8: bild 35


Wälborne Jũngfrũ Christina Lilliehöökz be-

fallningzman Knũth Carlßon i Tengen-

neßtorp kalladhe Erich Bengtßon in

för sittiandhe Rätten hũnsfotte plich-

tar ___ 3 m
arker.

 


Förklaring till läsövningen.

Välborna jungfru Christina Lilliehööks befallningsman Knuth Carlsson
 i Tengennestorp kallade Erich Bengtsson för hundsfott.
Hundsfott var ett grovt skällsord vars egentliga betydelse är hundfitta.
Att det gjordes inför sittande rätt betydde att det gjordes framför
rätten under pågående ting. Knuth fick plikta, dvs. böta, 3 marker.
 
 

Sidan om "Ärekränkning, okvädningsord och okvädesord." ingår i

Vägledning i hur man börjar
forska i domböcker
.

Länk till startsidan:
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online