Rättegångsgudstjänst och tingspredikan

(Vägledning i domboksforskning.) 
 
I 1686-års kyrkolag skrevs för första gången in i lagen att varje ting
skulle inledas med en rättegångsgudstjänst (senare även kallad tingspredikan).
Det tog ett par år innan lagen hunnit tryckas och spridas till alla delar av Sverige.
Men rättegångsgudstjänster har förekommit på en del orter före kyrkolagen skrevs.
Gudstjänsten skulle hållas på morgonen. Den skulle innehålla sång, böner
och någon predikan som gav anledning till eftertänksamhet inför den viktiga uppgift
som de sittande i rätten och de som skulle komma inför rätten hade.
Gudstjänsten skulle hållas i kyrkan. Om kyrkan låg långt bort
fick gudstjänsten hållas på tingsplatsen.
Häradshövdingen, nämnden och alla som skulle tala vid
tinget i egen sak eller som vittne skulle närvara vid
gudstjänsten om de inte hade laga förfall (= giltigt förhinder).
Men de som uteblev straffades inte.
Därför var det en del som inte kom dit.
I 1734-års lag (som började gälla 1/9-1736) står det att
häradshövdingen och nämnden skall infinna sig senast klockan 9.
På 1800-talet minskade besökarna till rättegångsgudstjänsten.
Genom en kunglig förordning som gällde från och med början av
år 1873 skulle underrätterna på landet (= häradsrätterna) endast
ha gudstjänst innan det första lagtima (= ordinarie) tinget varje år.

Vid utgången av år 1989 upphörde lagen om rättegångsgudstjänst.
Vid många tingsrätter fortsätter man dock med traditionen.


Läsövning
Om det blir fler rader i min avskrift än i originalbilden bör
du göra datorfönstret större för att underlätta läsning.
 
Tunge och Sörbygdens häradsrätt år 1699
Bild från Arkiv Digital - Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt A I a:6: bild 81


Efter gũdz tienstens förrättandhe i Ting sahlen blef Tingett

på wahnliget säth, l˙st och förkũnnatt och sedhan efter-

fölliandhe sacker företagne och af giordhe.

 


Förklaring till läsövningen.

Gudstjänsten hölls i tingssalen. Efteråt blev tinget lyst och
förkunnat och sedan efterföljande saker upptagna och avgjorde.
Att lysa och förkunna något var att offentligt tillkännage eller
kungöra något. Vid varje ting skulle häradshövding lysa
ting och tingsfrid före förhandlingarnas början.
Ibland skrevs ett ord som två ord t.ex. af giordhe istället för afgiordhe.
 
 

Sidan om "Rättegångsgudstjänst och tingspredikan" ingår i

Vägledning i hur man börjar
forska i domböcker
.

Länk till startsidan:
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online