Byte av nämndemän och tolvmän
(Vägledning i domboksforskning.) 
 
Nämndemännen som också kallades tolvmän skulle vara 12 stycken.

När en nämndeman slutade sitt uppdrag som nämndeman brukar det stå en liten notis om vem som slutade och vem som ersatte.

Ofta står det också varför nämndemannen slutade. För det
mesta hade nämndemännen kvar sitt uppdrag så länge de levde.
 
Ibland hände det att en nämndeman ville bli fri från sitt uppdrag på grund av t.ex. ålder eller sjukdom.

Nya nämndemän fick avlägga nämndemannaeden. Då svor han vid Gud att han skulle döma rättvist efter Guds och Sveriges lag.
 

Läsövning
Om det blir fler rader i min avskrift än i originalbilden bör
du göra datorfönstret större för att underlätta läsning.
 
Viste häradsrätt år 1678
Bild från Arkiv Digital - Viste häradsrätt A I a:8: bild 171


Efftersom fordom Nembdemannen Joen Helfßon    

ähr förmedelst döden afgången, t˙ kallades i deß stäl-

le, ### En Erligh danneman, ofwanbemelte Anders

Anderßon i Lindåhs, som afladhe sin Nembdemans

Edh, jämwäll förfogadhe sigh för detta sin i Anders

Olũfßons ställe Thore i Hör˙a.

 


Förklaring till läsövningen.

Eftersom före detta nämndemannen Joen Helfsson är
genom döden avgången ersattes han av Anders Andersson
i Lindåhs som avlade nämndemannaed.
 
Dessutom ställde sig Thore i Hörya till förfogande i
Anders Olufssons ställe. (Anders slutade inte som
nämndeman utan ersattes bara vid just detta ting av Thore.
Anders var svärfar till den avlidne nämndemannen
Joen som varit gästgivare. Möjligen behövdes Anders
hemma nu när dottern var nybliven änka.)
 
 Bilderna till höger är förstoringar ur texten
ovanför. Här kan man i efternamnet Helfßon och
ordet deß se två olika varianter av dubbel-s.
 

Sidan om "Byte av nämndemän och tolvmän" ingår i:
Vägledning i hur man börjar
forska i domböcker


Förklaringar till gröna ord finns i:
Dombokslexikon

Länk till startsidan:
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online