Dombokens inledningen vid varje ting

(Vägledning i domboksforskning.)
 
Varje nytt ting brukar börja med en inledning. I inledningen står vilken domstol tinget gäller. 

Där står det också vilket eller vilka datum tinget hölls. Ibland står det även vilket ting det var t.ex. sommartinget eller hösttinget.

Oftast står det var tinget hölls.

Det brukar också stå vilka av kronans tjänstemän som var närvarande.

Namnen på nämndemännen brukar också finnas med. Men ibland står nämndemännen bara uppräknade vid årets första ting och sedan en anteckning om att det är samma nämnd om ingen förändring skett. Det kan till och med förekomma att nämndemännen bara räknas upp när nya nämndemän ersätter de gamla.

Läsövning
Om det blir fler rader i min avskrift än i originalbilden bör
du göra datorfönstret större för att underlätta läsning.
När jag har skrivit till utelämnade bokstäverna på
förkortade ord har jag använt röd färg.
 
Frykdals Övre tingslags häradsrätt år 1696
Bild från Arkiv Digital - Frykdals Övre tingslags häradsrätt AIa:8: bild 5


Anno 1696 den 16,17,18,19, 20 och 21 Martij

war laga Tingh hållit medh allmogen af

Fr˙kzdahls häradh ũthi Gũnnarßbỹ när-

warandhe Cronones Befallningman wählb
emälde

Johan Loftman och samma häradznämbdh


Förklaring till läsövningen.

År 1696 den 16, 17, 18, 19, 20 och 21 Mars hölls laga ting
med allmogen (= folket, undersåtarna) i Frykdals härad. Laga ting
betyder lagtima ting dvs. rättens ordinarie ting. Tinget hölls i Gunnarsby.
Närvarande var kronans befallningsman Johan Loftman
och samma häradsnämnden (som vid tinget innan).
 
 Bilderna till höger är förstoringar ur texten ovanför. Här kan man i de två första bilderna se två olika y och i den tredje bilden en kombination av i och j. Dessa påminner om varandra.
Som man ser här kan det "diakritiska" tecknet över bokstaven y ser lite olika ut. Strecket på y som går neråt svänger åt vänster.
På kombinationen av ij är det nedåtgående strecket rakt för att sedan gå snett bakåt uppåt.

Fler övningar till...
Dombokens inledningen vid varje ting

Då domböcker ofta är skrivna med formuleringar som inte alltid är
likadana kan det vara bra att läsa flera olika övningar om samma sak.

 Domstolens inledning - lite mer text
 
               
 

Sidan om "Dombokens inledning vid varje ting" ingår i:
Vägledning i hur man börjar
forska i domböcker
.

Förklaringar till gröna ord finns i:
Dombokslexikon

Länk till startsidan:
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online