Hur var Sveriges domstolsväsende uppbyggt?
(Tips för domboksforskning.) 
Tips 4
Sveriges domstolsindelning från 1614 till 1970
Domstolens indelning år 1614 - 1789
  På landsbygden I staden
Första instansen Häradsrätten Kämnärssrätten
Andra instansen Lagmansrätten Rådhusrätten/Rådstuvorätten
Tredje instansen Hovrätten Hovrätten
(Fjärde instansen) (Kungen) (Kungen)
På landsbygden

Häradsrätten
I häradsrätten togs de flesta mål upp som rörde invånarna där häradsrätten låg.

Lagmansrätten
I lagmansrätten tog man upp tvistemål som överklagats från häradsrätten.
Brottsmål togs endast upp om de hade anknytning till något tvistemål.

I staden

Kämnärsrätt
I kämnärsrätten togs tvistemål och enklare brottmål upp. I några städer saknades kämnärsrätter medan andra större städer kunde ha flera.

Rådhusrätten
I rådhusrätten togs de flesta brottsmål upp.

Gemensamma instanser för både landsbygd och stad

Hovrätten
Till hovrätten överklagade man brottsmål. Alla dödsdomar skulle prövas av hovrätten. Där behandlas också en del saker som rörde adeln t.ex. bouppteckningar, testamenten och handlingar rörande arvskiften. Hovrätten var första instans vid grova brottsmål som landsförräderi, majestätsförbrytelser och vid brott som begåtts av ämbetsmän och tjänstemän.

Kungen
Hovrätt inrättades 1614 för att ersätta kungen som högsta instans men redan efter några år återinfördes möjligheten att vädja till kungen.
Domstolens indelning år 1789 - 1849
  På landsbygden I staden
Första instansen Häradsrätten Kämnärssrätten
Andra instansen Lagmansrätten Rådhusrätten/Rådstuvorätten
Tredje instansen Hovrätten Hovrätten
Fjärde instansen Högsta Domstolen Högsta Domstolen
Högsta domstolen
Högsta domstolen ersätter kungen som högsta instans.
Domstolens indelning år 1849 - 1970
  På landsbygden I staden
Första instansen Häradsrätten Rådhusrätten/Rådstuvorätten
Andra instansen Hovrätten Hovrätten
Tredje instansen Högsta Domstolen Högsta Domstolen
Lagmansrätten och Kämnärsrätten
Lagmansrätten och kämnärsrätten slopas. Sverige får tre instanser istället för fyra.
 
Enkelt eller hur? Men ingen regel utan undantag!
Undantagen behöver du bara lägga på minnet om du forskar i de områdena.
Undantagen
Gotland
Gotland tillhörde Danmark till 1645 då ön blev svensk. År 1681 indelas Gotland i härader.
I Tryggve Siltbergs artikel hittar du mer om Gotlands tingsindelning.
Norrland
Norrland fick häradsrätter 1670.
Skåne, Halland och Blekinge
Skåne, Halland och Blekinge hörde till Danmark till 1658. Svensk rättskipning infördes under perioden 1683-1692.
Bohuslän
Bohuslän hörde till Danmark till 1658.
Eskilstuna fristad
I Eskilstuna fristad fanns en ordningsrätt som verkar motsvarat kämnärsrätten.
Stockholm
I Stockholm fick kämnärsrätterna även rannsaka mål som gällde liv och ära. Därifrån överklagade man direkt till hovrätten.
Utöver detta har det funnits ett antal olika special domstolar.
Vill du veta mer om de kan du läsa kapitlet "Allmäna domstolar" av Beata Losman.
Länk till en förenklad variant av den här sidan.
Den passar bra att skriva ut.

(Alla länkar på denna sida är kontrollerade och uppdaterade i dec 2015)

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online