Hur hittar du rätt dombok?

Att forska på landsbygden


(Tips för domboksforskning.) 
Tips 3

När man börjar forska om personer eller platser ute på landsbygden brukar man forska i häradsrättens domböcker. Häradsrätten var domstolens lägsta instans och där tog man upp de flesta målen som rörde personer bosatta i området. Häradsrättens domstolsområde kallades tingslag eller härad.

1. Bestäm vilken plats eller vilka personer du vill forska om.

2. Ta reda på vilken socken platsen låg i eller vilken socken personerna bodde i.

3. Slå upp vilket tingslag/härad (domstolsområde) din socknen hörde till. Det kan du göra på SVAR om du i menyn till vänster klickar på Brott och straff och sedan klickar på Domstolsarkiv.

(Svar har tyvärr tagit bort den här sökvägen så att det nu är krångligare att hitta till vilket härad en socken hör.  Tills jag hittat en bra ersättning får ni använda länkarna och tipsen längre ner på den här sidan.)
Skriv på sidan in den socken/församling du är intresserad av. En sida med en länk kommer upp - klicka på länken. Då kommer en lista upp där man kan se vart socknen hört under olika tider. Under rubriken tingslag eller härad står till vilket domstolsområde socknen hört. När både härad och tingslag står som rubrik är det under tingslag de viktiga uppgifterna står.

Exempel
När jag söker på Bärebergs socken hittar jag
det som står i rutan till höger.

Om jag vill forska i domstolsmål från år 1707 är
det Viste härad jag ska leta i. Om det är år 1883
jag vill forska om är det istället Åse och Viste
härad jag ska titta i.

 ---------- TINGSLAG ---------------------
-1811 Viste
1812-1896 Åse och Viste
1897-1970 Åse, Viste, Barne och Laske
Under rubriken "Härad" i mitt dombokslexikon kan du läsa om skillnaden mellan härad och tingslag. Under de flesta socknarna finns uppgift om domstolsområde men har du otur finns det inte för din socknen.
Jörgen Tollesson har skrivit om till vilket område socknarna hör i Bohuslän och västra Västergötland.

Om  din socken ligger i ett annat landskap kan du använda Rötters Socken-Sök. Där kan du se vart en socken hörde under åren 1882-1883. Eftersom indelningarna ibland ändrats är det bara om du inte finner din socken på annat sätt som jag rekommenderar denna sida.
Tänk på att du i Rötters sökruta måste skriva orten med stor bokstav. I Socken-sök används förkortningningarna hd som betyder härad och tg som betyder tingslag.
Om du fortfarande är tveksam över vart din socken hör kan du ringa till landsarkivet för området och be om hjälp. Riksarkivet har en sida om hur landsarkiven är indelade i områden. Där finns länkar till sidor med telefonnummer till de olika landsarkiven.

Det var väl lätt? Ok, då rör vi till det lite till.

I Upplands kustområden kallas en del av häradsrättens domstolsområde för skeppslag.
I Västmanland i trakter där man hade gruv- och bergshantering kallas de istället för bergslag  Även i Värmland förekommer ett bergslag. Men detta behöver du inte lägga på minnet om du inte ska forska där!


(Alla länkar på denna sida är kontrollerade och uppdaterade i dec 2015)

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online