Bra historiska länkar
Länkarna här är användbara när man forskar i domböcker men kan även vara intressanta om man "bara" är intresserad av historia.
 
Länkarna är uppdelade på olika ämnesområde.
(Länkar som rör ett mindre område t.ex. ett härad finns under Sverige runt.)

(Alla länkar på denna sidan är kontrollerade och uppdaterade i februari 2016.)


Bra och lättlästa länkar att läsa innan man börjar forska:

Marita Perssons dombokssida - Vägledning och tips om hur man börjar forska i domböcker.
Marita Perssons dombokssida - Är alla som hamnar i domböckerna brottslingar?

Arkivguiden - Jörgen Tollessons sida om olika domstolshandlingar
Folkare släktforskarförening - Birgitta Lahrms artikel: Allmänt om domstolsväsendet
Malmö släktforskarförening
- lättläst om1734-års lag, ordningen vid tinget, om var ärenden som berörde personer bosatta i olika härader skulle behandlas m.m.


Adoptivbarn, fosterbarn och barnhusbarn:

Stockholms universitet - Johanna Skölds uppsats "Fosterbarnsindustri eller människokärlek" om barn, familjer och utackorderingsbyrån  i Stockholm 1890-1925. Tryck där det står fulltext >> för att komma till artikeln.
Carina Celiné Enestarres hemsida- Tips på hur du som är adopterad eller vuxit upp som fosterbarn kan söka dina rötter.
Riksarkivet- vägledning vid forskning om adoptioner
Stockholms stadsarkiv- Här kan man se vilka barnhem som funnits i Stockholms området och vilka av deras arkiv som finns bevarade
Stockholms stadsarkiv- Sök i allmänna barnhusets rulla 1798-1916 med bilder på handlingar.
Stockholms stadsarkiv- Sök i allmänna barnbördshusets rulla 1891-1913 (Ny länk jan 2016.)
RÖTTER Sök i allmänna barnhusets rulla 1713-1802.

Arv, testamente, förmyndare och myndighetsåder:

Marita Perssons lagsida - Vem fick ärva?
Marita Perssons lagsida - Myndighetsålder för kvinnor.
Marita Perssons lagsida - Myndighetsålder för män.
Lunds Universitet - Annika Jonsells uppsats om laglott och testamente (historik tillbakablick börjar på sidan 11)
 
Helsingfors Universitet - Charlotte Vainios avhandling "Den medeltida svenska husfrun och lagen - en studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter
 

Domstolshistorik:

Sveriges domstolar - Erik Wångmars artikel "Förändringar av Sveriges underrätter efter år 1900"
Högsta domstolen
- historik

Riksarkivet - Beata Losmans skrift om domstolshistorik

Fattigvård:

Riksarkivet - Beata Losmans skrift om fattigvård- och socialtjänst
Tom Dahlstedts hemsida - kort historia om fattig- och sjukvård
Umeå universitet - uppsats av Elisabeth Engberg om fattigvårdens former och understödstagare Skellefteå socken under 1800-talet. Tryck där det står fulltext >> för att komma till artikeln.
Släktband - om fattigvården 
Per-Olov Bergmans hemsida - Ingalill Regeskogs artikel om fattigvård innehåller bl.a. en allmän historisk bakgrund

Fångregister, polisregister och efterlysningar:

Linköpings universitet - här kan du söka i fångrullorna från Linköpings kronohäkte (1806-1892) Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886) Norrköpings spinnhus (1814-1920)
Linköpings universitet - i Norrköpings Poliskammare kan du söka efter fångar som frigivets mellan1874-1889. Foton finns.
Örebro stadsarkiv - om landshövdingekungörelser där bl.a. brottslingar efterlystes
Riksarkivet - här kan du söka efter frigivna straffarbetsfångar dock krävs abonnemang för att få tillgång till databasen.
Politietregisterblade
- Register på de som tagits av polisen i Köpenhamn mellan 1890-1923. En hel del svenskar finns med.
Old books digitally remastered
- säljer sökbara polisunderrättelser från åren 1878-1940.
Stockholms stadsarkiv - Register över fångar på Centralfängelset Långholmen mellan åren 1810-1843. (Ny länk mars 2016.)

Fängelser (även kriminalhistoriska museum):

Bengt-Göran Jönsson hemsida - Karta och fakta om Långholmen (Ny länk jan 2016.)
Gunnar Warrens hemsida - Östermalmfängelset i Stockholm
Gunnar Warrens hemsida - Fångvårdsinrättningar i Malmö förr och nu
Luleå tekniska universitet - Fredrik Carlsson och Fredrik Johanssons C-uppsats Cellfängelset "Vita duvan" i Luleå
Riksarkivet - Beata Losmans artikel om fängelse och tvångsarbete
Föreningen tingshuset i Häljebo
- Häljebols kriminalhistoriska museum

Svenska dagbladet - Historik om Östermalms kvinnofängelse och Centralfängelset Norrmalm (Ny länk jan 2016.)
Carlstens fästning - Historik om Carlstens fästning på Marstrand
Statens fastighetsverk - Historik om Karlsborgs fästning och länge ner på sidan finns en länk till artikeln "En straffånges vardag" (Ny länk jan 2016.)
Fängelse museet - Gävleborgs f.d. slotts- & länshäkte och f.d. länscellfängelse

Gårdsköp, markägande, ekonomi:

Arkivcentrum i Värmland - forska om fastigheter
Hans Högmans hemsida - torpare, skattebönder, kronobönder, frälsebönder, landbo, backstugusittare, undantagsägare, inhyseshjon, fattighjon, statare. Förklarar skillnaden och vilka som var markägare.
George Palmgrens hemsida - Om mantal och jordatal
Högskolan i Jönköping - Anna Sellins magisteruppsats inom samerätt, fastighetsrätt och folkrätt. Tryck där det står fulltext >> för att komma till artikeln.

Bengt Kjällmans hemsida - om varför  jordeböckerna skrevs och vilken nytta kan vi ha av dem
Lantmäteriet - det svenska inskrivningsväsendet förr och nu  
Riksarkivet
- om torp och gårdar
Göteborgs universitet
- Staffan Granérs uppsats om samhävd och rågång i Värmland 1630-1750
Blekingemuseum - Undantagskontrakt

Riksarkivet - Hur hittar jag mitt torp i arkiven?
Flygfotohistoria - Mängder av flygfoton över hus och gårdar fotograferade på 1950-talet. (Ny länk mars 2016.)

Gästgiverier:

Jan Millds hemsida - Svensk historia - gästgiveri och skjutsning
Ödeshögs hembygdsbok - Emma Vastamäkis c-uppsats "Det östgötska gästgiveri- och skjutsväsendet"
Terra Scaniae - om skjutshåll och gästgiverier med inriktning mot Skåne
Ölands kulturarv -  mer omfattande fakta om skjutsväsendet och gästgiverilagar från 1200-talet till 1900-talet (Obs! Flera sidor, fortsättningslänk nertill på sidan.)
Stig Petterssons hemsida - Bengt Nordahls artikel om gästgiverier i Skånetrakten med bl.a. karta över gästgiveriernas placering.
Sam Blixts hemsida - många kartor från olika delar av Sverige över gästgiveriernas placering
Tjörns släktforkare - gästgivaretaxa från 1789
Robert Kronqvists hemsida - gästgivaretaxa från 1848 och 1858, på närliggande sidor finns fler uppgifter om gästgivare och gästgivaregården.

Lagar och straff:

Detaljrika sidor om när och hur en lag ändras, även avskrifter av olika lagar:
Marita Perssons lagsida - många länkar till olika lagar
 

Översiktssidor, går inte in på djupet utan är lite mer allmänna:

Gunnar Warrens hemsida - en bit ner på sidan kan man läsa Kungl. Justitiedepartementet anvisningar till Kungl. Fångvårdsstyrelsen om hur en giljotin skulle skötas
:
Hallands släktforskare - straff i gågna tider
Historiesajten - brott och straff i gågna tider
Hans Högmans hemsida
- lagar och förordningar, brott och straff

Demografisk Databas Södra Sverige - Elisabeth Reuterswärd har skrivit artikeln "Så söker man i domböcker"
Glimten - rättshistoria för släktforskare av Barbro Nordlöf med ordregister på slutet ... samma artikel finns hos
Alingsås släktforskarförening med större text dock utan ordregister

Längd-, vikt-, yt- och rymdmått:

Jan Millds hemsida - Svensk historia - mått och vikter
Kulturbilder - gamla mått och vikter
Karlshamns museum - historien bakom de gamla måttenheterna
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  äldre svenska måttenheter: längd-, vikt-, yt- och rymdmått
Hans Högmans hemsida
- gamla mått och vikter

Mord, självmord:

Göteborgs universitet - Helena Hagelins avhandling "Kvinnovärldar och barnamord - makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700 - 1840". Tryck på den översta PDF-filen för att komma till avhandlingen. (Ny länk jan 2016.)
Umeå universitet - Gun-Britt Johanssons uppsats om barnamord "Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870". Tryck där det står fulltext >> för att komma till artikeln.
Linköpings universitet - Peter Berkesands artikel "Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid".
(Ny länk jan 2016.)
Sveriges Radio - artikel om "Barnamöderskor i 1800-talets Sverige". 
(Ny länk jan 2016.)
Lunds universitet - Martin Bergmans skrift "Vägen till himlen går över schavotten" om de som begått mord för att komma till himlen i stället för att begå självmord.  (Ny länk mars 2016.)
Google books - Boken "Politiska rum" inleder kapitel 1 med "Tysken Hans Skräddares osaliga död" av Annika Sandén. (Ny länk mars 2016.)

Pengar:

Jan Millds hemsida - Svensk historia - pengar
Ingemars myntsida - bilder på mynt och mynthistoria
Tony Kjellströms hemsida - bilder på mynt, mynthistoria och myntslag

Genealogiska Samfundet i Finland - pengar förr och nu, bra sida om olika pengar under åren1594 -1834
Projekt Runeberg - vad de gamla mynten och sedlarna blev värda när myntsystemet byttes 1863
Hans Högmans hemsida - bra sida om Sveriges äldre myntsystem

Sveriges riksbank  svenska pengars historia 
Sveriges sedlar  bilder på sedlar, sedelhistoria m.m. 
Myntkabinettet  Sveriges betalningsmedel genom tiderna
Myntkabinettet  bilder på kungar och på de mynt som gjordes under samma tid 
Historia.se  prisomräknare från medeltid till nutid

Rättsmedicin och kriminalteknik:

Linköpings universitet - sök efter ord i Medicinhistoriska databasen där finns bland annat obduktionsprotokoll från 1800-talet (Vid mordmisstanke kunde obduktion göras. Bör ej läsas av känsliga personer eftersom protokollen ofta innehåller otrevliga detaljer.)

Sexuella brott (lägersmål, hor m.m.):

Marita Perssons dombokssida - Enkelt hor, enfalt hor, dubbelt hor och tvefalt hor.
Marita Perssons dombokssida - Mökränkning, lägersmål, lönskaläger, lägra, besova och otidigt sängelag. 

Riksarkivet - Uppsala landsarkivs vägledning om okänd fader
Göteborgs universitet - Susanna Ericsons magisteruppsats "Oäkta barn och ogifta mödrar i Sverige" (Ny länk jan 2016.) 
Linnéuniversitet - Ulrika Matholds uppsats om synen på våldtäckt mellan åren 1634-1734.  "Tryck där det står fulltext >> för att komma till artikeln.

Marita Perssons dombokssida - Oäkta barn - var och när hittar jag domen?
Demografisk Databas Södra Sverige - om okända fäder och mödrar
Umeå universitet - Karin Hassan Janssons "Kvinnofrid" som handlar om synen på våldtäkt under flera århundraden. Tryck på ordet läs för att komma till uppsatsen.
Malmö släktforskarförening
- oäkta barn
Rötter - hur man hittar föräldrar till oäkta barn

Tideräkning:

Hans Högmans hemsida - Tideräkning i Sverige
Rötter - tideräkningens historia
Stig Petterssons hemsida - Bengt Nordahls artikel om kalendrar och almanackor
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare - räkna ut på vilken veckodag någon är född
 

Trolldom, vidskeplighet m.m.:

Marita Perssons hemsida - med många länkar om bl.a. häxprocesser
 

Vägar, bror, milstolpar m.m.:

Trafikverket - vägens historia
Länstyrelsen i Norrbotten - "Värdefulla vägmiljöer Norrbottens och Västerbottens län" historia om vägar, broar, vägskyltar m.m.

Riksarkivet - Beata Losmans historik om vägar, garor, broar, kommunikationer och transporter.
Ölands kulurarv - fakta om väglagar från medeltiden? till 1900-talet (Obs! Flera sidor, fortsättningslänk nertill på sidan.)
Ölands kulturarv - fakta om milstolpar speciellt de som fanns på Öland (Obs! Flera sidor, fortsättningslänk nertill på sidan.) 
Jan Millds hemsida - fakta om milstolpar speciellt de som fanns på Öland (Obs! Flera sidor, fortsättningslänk nertill på sidan.) (Ny länk jan 2016.)

Yrken i rättvisans tjänst:

Marita Perssons hemsida - hur byte av nämndemän, tolvmän gjordes.
Pehr Hedenqvists hemsida - "Ett rackarns liv" en artikel om bödlar, skarprättare, mästermän och rackare.
Jörgen Sjöbloms hemsida - polis en förr och nu bilder på polisuniformer, polisbrickor m.m. (Ny länk jan 2016.)  
Hans Högmans hemsida - polisväsendet förr
Pehr Hedenqvists hemsida - fogden och hans män
Växjö universitet - Björn Furuhagen har skrivit "Från fjärdingsman till närpolis - en kortfattad svensk polishistoria" (Ny länk jan 2016.)

Övrigt:

Mattias Anderssons hemsida -  om Charta Sigillata som ersättning för saknade vigselböcker
Skatteverket - Den svenska folkbokföringens historia under tre sekel.
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare - om sockenstämma och kommunalstämma
Riksarkivet - om namnbyten och namnlagar i Sverige
Riksarkivet - om en skilsmässa 1799 och var man hittar uppgifter om skilsmässor om vad man mer kan hitta i domkapitlens arkiv
Länsmuseet Västernorrland - intressant berättelse om Smedstorpet och Mickels Johanna och hur man kan hitta uppgifter i olika källor
Skatteverket - de svenska skatternas historia
Skatteverket
- de svenska skatternas historia (klicka på visa skatternas historia - ett ljud och bild spel
Hallandssläktforskare
- något om legostadgan 
Arkivguiden - Jörgen Tollessons sida om källkritik  
Arkivcentrum - Forska i domstolsarkiv
Institutet för rätthistoriskforskning
- böcker och forskningsprojekt som rör rättshistoria 
Historiska personer i Sverige och norden
- Sveriges regentlängd

 

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online