Vägledning i hur man börjar

forska i domböcker.

Tips, läsövningar och artiklar.


Oavsett om du är släktforskare eller bara allmänt intresserad av historia är domböcker en otrolig guldklimp när det gäller att få inblick i hur livet såg ut förr. Människor träder fram ur historien och låter oss ta del av hur de hade det. Domböcker ger oss så mycket mer än bara brottslingar. Nästan alla vuxna män och många kvinnor fanns med i domböckerna. I domboken kan man hitta uppgifter om fastighetsköp, testament, hur tvister löstes, vilka som fick ut brandstod (= ersättning efter brand) och mycket annat. I gamla domböcker kan du även hitta många saker som inte tas upp på tingen nu för tiden. Jag har hittat en man som stämde grannfrun för att ha skickat trollharar för att mjölka hans kor och ett mål där grannarna anklagade en besvärlig granne för att vara häxa. Även småsaker kunde tas upp på tinget som t.ex. att grannens gäss ätit på fel mark eller att någon i en hetsig diskussion blivit kallad skurk.

Under rubriken "Tips" kommer det att finnas praktiska tips om t.ex. hur man hittar rätt dombok och hur man läser gammal text.

Under rubriken "Övningar och artiklar" kommer du att hitta artiklar och läsövningar som handlar om ett visst ämne där du kan läsa det som är intressant just nu för dig.


Tips

Här hittar du tips som du kan ha nytta av vid domboksforskning.

Var hittar man domböckerna?

 
Hur hittar man rätt dombok?

(Att forska på landsbygden)

 
Svårt att läsa gammal text?

Hur var domstolsväsendet uppbyggt?Övningar och artiklar

Här hittar du läsövningar, förklaringar och artiklar som hjälper till att förstå innehållet i domböcker. För att underlätta att hitta rätt har jag delat in övningarna efter innehåll. Jag har valt att utgå från de balkar som 1734-års lag var indelad i.
 

Rättgångsbalken
(Innehåller övningar om hur rättegångar skulle hållas.)

Dombokens inledningen vid varje ting

Byte av nämndemän och tolvmän

Rättegångsgudstjänst och tingspredikan
 

Missgärningsbalken
(Innehåller övningar som hör ihop med brott. De olika övergripande brottsrubrikerna är skrivna med brun text.)

Kroppsskador

Köttsår, slag, kindpust och hårdragStölder

Stöld ute, olovligt tagen båt, häst eller olovligt mjölkad ko, får eller get


Sexuella brott

Oäkta barn - var och när hittar jag domen?

Mökränkning, lägersmål, lönskaläger, lägra, besova, hävda och otidigt sängelag


Enkelt hor, enfalt hor, dubbelt hor och tvefalt hor


Ärekränkning

Ärekränkning, okvädningsord och okvädesord
 

Jordabalken
(Innehåller övningar om köp och försäljning av mark.)

Uppbud och fastebrev

 

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online