Personer i Viste härads dombok på vintertinget 1734

Namnen står i samma ordning som i domboken. Förnamnen och efternamnen med son på slutet är normerade men övriga efternamn är skrivna som de skrevs i domboken eftersom det kan vara svårt att normera dem. Boendeorten är skriven med nutida stavning utom i de fall jag är tveksam till hur orten ska stavas.
Många personer är skrivna utan boendeort i domboken. Parentes runt boendeorten betyder att uppgiften är osäker t.ex. om boendeorten ej står utsatt för en person men personen har sålt en bit mark anger jag gårdsnamnet där marken är såld men med en parentes runt.
Under övriga uppgifter har jag lagt in uppgifter som underlättar för att känna igen personen t.ex. yrkesuppgifter. Jag har även lagt in uppgifter om familjerelationer. Om du hittar en intressant person i ett mål bör du läsa kommentarerna under övriga uppgifter för alla personerna i samma mål för att få helheten.
Röd text innebär att jag skrivit en egen kommentar under övriga uppgifter.
Jag kommer lägga ut fler ting med namn- och ortregister längre fram.
Hoppas att ni hittar något intressant!
/Marita
Ps! Hittar du någon släkting eller något annat intressant får du gärna skriva en rad i min gästbok.
Ring mig på tel. 070 - 340 53 40 om ni vill att jag ska skriva av ett mål åt er mot en låg avgift.
 
Förnamn Efternamn Boendeort År/Ting/Mål Övriga uppgifter
Joakim Festing   1734/v/inl kronans befallningsman
Erik Tengmallm   1734/v/inl kronans länsman
Erik Andersson Ulvetorp 1734/v/inl nämndeman
Lars Hansson Högstorp 1734/v/inl nämndeman
Erik Jonsson Askjum 1734/v/inl nämndeman
Nils Persson Ulvstorp 1734/v/inl nämndeman
Karl Eriksson Högstorp 1734/v/inl nämndeman
Anders Olofsson Västölet 1734/v/inl nämndeman
Anders Larsson Boda 1734/v/inl nämndeman
Erik Swan Olunda 1734/v/inl nämndeman
Erik Eriksson Längnum 1734/v/inl nämndeman
Jon Bengtsson Åsen 1734/v/inl nämndeman
Sven Torkelsson Hyringa 1734/v/inl nämndeman
Lars Jonsson Bäreberg 1734/v/inl nämndeman
Erik Tengmalm   1734/v/1 kronans länsman
Lars Hansson Höryda 1734/v/1 ryttare, gift man, lägrat  Maria Persdotter
Maria Persdotter   1734/v/1 ogift kvinnfolk, avlat döffött barn med Lars Hansson, barnet föddes 31/12-1733
      1734/v/1 Lars Hanssons hustru varit sjuk och sängliggande 3 år, är av värk borttagen
Erik Tengmalm   1734/v/2 kronans länsman
Johan Tremstadius   1734/v/2 student, begått lägersmål med Britta Jonsdotter
Britta Jonsdotter Baljefors 1734/v/2 begått lägersmål med Johan Tremstadius, ogift kvinnfolk, har ännu ej framfött barnet
Erik Andersson   1734/v/3 avliden nämndeman
Anna Gudmundsdotter Toltorp 1734/v/3 Erik Anderssons änka, har 5 omyndiga barn och minst en gift dotter
Gudmund Gunnarsson Toltorp 1734/v/3 måg till Anna Gudmundsdotter, har brukat 10 mkr skattejord i Toltorp
Anna Eriksdotter   1734/v/3 hustru till Gudmund, dotter till Anna eller Erik eller båda
Tore Andersson Levene 1734/v/3 förordnas som förmyndare till Anna G:s omyndiga barn
Bryngel Andersson/Ambjörnsson Prästorp 1734/v/4 har en avliden bror med samma namn
Bryngel Ambjörnsson/Andersson Prästorp 1734/v/4 har en avliden bror med samma namn, står med det felaktiga efternamnet Andersson på ett ställe i målet
Erik Eriksson Prästorp 1734/v/4 Bryngels avlidne brors hustrus nuvarande man
Gunilla Ambjörnsdotter   1734/v/4 syster och svägerska till Bryngel och Erik
Johan Eriksson Prästorp 1734/v/4 styvfar till Bryngel, Gunilla och Eriks hustrus förre man
Olof Ambjörnsson   1734/v/4 troligen död i Ryssland, inget livstecken från honom på 24 års tid, bror till Bryngel, Gunilla och Eriks hustrus förre man, arvslista från 21/9-1707 efter  fadern, Olofs mor lever
Bryngel Ambjörnsson   1734/v/4 avliden, hans änka är nu gift med Erik
Johan Andersson Prästorp 1734/v/5  
Bryngel Ambjörnsson Prästorp 1734/v/5 styvson till Johan, orten ej inskriven men står med i föregående mål
Nils Andersson Högstorp 1734/v/6  
Lars Hansson Högstorp 1734/v/6 nämndeman, svärfar till Nils
Ingeborg Larsdotter   1734/v/6 Nils avlidna hustru, hade omyndiga barn med Nils som söker få arv efter mormodern Kerstin Persdotter
Kerstin Persdotter   1734/v/6 avliden, Lars hustru, inventarium efter henne upprättades den 12/1-1734
Anna Larsdotter   1734/v/6 avliden, svägerska till Nils, hade omyndiga barn
Anders/Per Persson/Andersson Sölltorp 1734/v/7 kallas Anders Persson flera gånger och Per Andersson endast en gång
Karl Eriksson Högstorp 1734/v/7 nämndeman, styvfar till Anders
Kerstin Olofsdotter   1734/v/7 Anders avlidna moder
    Häljebo 1734/v/7  
Joakim Festing   1734/v/8 kronans befallningsman
Frans Joakim Ehrenstrahl   1734/v/8 baron och landshövdingen
      1734/v/8 jägeribetjänter
Erik Wrangel (Lofstomtens säteri) 1734/v/8 baron och landshövdingen
        betjänter till Erik Wrangel
Leonhard Hårdh   1734/v/8 överjägarmästaren
Erik Brun   1734/v/8 hejderidare
  Hai(s) Fristorp säteri 1734/v/8 major efternamnet är Hai eller Hais
Henrik Plate på Fristorp säteri 1734/v/8 major Hais betjänt
    Bredäng 1734/v/8 :s åbor
    Boahulsskogen frälsehemman, Viste härad 1734/v/8  
Klas Ekeblad   1734/v/8 höggrevliga kungliga riksrådet
Bernt Beronius   1734/v/8 Klas Ekeblads betjänt, inspektor
    Häljebo skattehemman 1734/v/8 :s åbor
    Svenstorp skattehemman 1734/v/8 :s åbor
    Kröcklehult skattehemman 1734/v/8 :s åbor
Sven Lundh (Lofstomtens säteri) 1734/v/8 Wrangels betjänt, inspektor har några år av ålder och sjukdom varit sängliggande
Maria Lundberg (Lofstomtens säteri) 1734/v/8 hustru till Sven Lundh
Hans Tengholm (Lofstomtens säteri) 1734/v/8 fogde
Petter Örn Lofstomtens säteri 1734/v/8 fogde, har varit sjuk och sängliggande emot 3 månader tid
Per Bryngelsson (Frambo) 1734/v/8  
Anna Jonsdotter Frambo 1734/v/8 hustru till Per Bryngesson
Jon Svensson Brandstorp 1734/v/8  
Anders Bengtsson Frambo 1734/v/8  
Anders   Kvarnslätt 1734/v/8  
Anders Eriksson Hallebo 1734/v/8  
Olof Jonsson Brandstorp 1734/v/8  
Anders Larsson Frambo 1734/v/8  
Nils   (Tokebo) 1734/v/8  
Mikael   Tokebo 1734/v/8  
Jon Näsbo Stora Branstorp 1734/v/8  
Olof Riktig Stora Branstorp 1734/v/8  
Elver Håkansson Myggebo 1734/v/8  
  Pallmfelt Älvsborgs län 1734/v/8 baron och landshövding
Maria Hallorsdotter   1734/v/9 änka, hennes man levde åtminstone för 5 år sedan
Olof Wessman eller Flygare   1734/v/9 dragon, båda efternamnen står i början av domstolsmålet med ordet eller mellan men senare i målet står det bara Wessman
Erik Eriksson Längnum 1734/v/9 nämndeman
      1734/v/10 kronans befallningsman
Anders Svensson   1734/v/10:1 förre detta mjölnare, tjänar nu som dräng hos kyrkoherden i Tengene, kan ej försörja hustru och barn
Karin Ambjörnsdotter   1734/v/10:1 hustru till Anders Svensson, de lever ej tillsammans, Karin och barnen sitter inhyses, förskaffar sig födan som "tiggerska"
Sven Lund (Bröckgården) 1734/v/10:2 inspektor, man av 90 års ålder, har i 10 års tid varit sängliggande
Maria Lundberg Bröckgården 1734/v/10:2 hustru till Sven Lundh
      1734/v/10:2 mantalskommisarie, troligen samma person som efterföljande person
  Örthegren   1734/v/10:2 kommisarie
Per Börjesson (Främmarebo) 1734/v/10:3 far till Jon
Jon Persson Främmarebo 1734/v/10:3 enligt fadern ej 15 år när mantalsskrivningen hölls 1733 och dessutom vanför efter att brutit armen och kan inte arbeta för lön, domstolen kräver dock att bevis ska uppvisas
  Warelii   1734/v/10:4 avliden kyrkoherde, hans änka lever
Inggerd     1734/v/10:4 piga, liten, klen och späd, tjänar utan lön hos kyrkoherden Wareliis änka
Karl Bengtsson   1734/v/10:5  
Inggerd Månsdotter Krogbo 1734/v/10:5 mor till Karl
  Olin   1734/v/10:6 gästgivaren
Britta     1734/v/10:6 piga, kom till gästgivaren 2 månader efter mantalsskrivningen 1733 och tjänade där några veckor, tjänar nu troligen på Hedåker säteri, domstolen kräver dock att bevis ska uppvisas
Tore Andersson Levene 1734/v/10:7  
Henrik Tomasson   1734/v/10:7 gosse, tjänar hos Tore, sjuklig, bräcklig och eländig enligt Tores grannar, domstolen kräver dock att bevis ska uppvisas
Olof Svensson Bergagården 1734/v/10:8  
Anders Eriksson   1734/v/10:8 tjänade hos Olof från Vårfrudagtiden till Michaelis tid då han tog värvning under garnisonen i Göteborg
  Berckman   1734/v/10:8 major
Börje Jonsson Stommen, Sparlösa 1734/v/10:9  
Sven Andersson   1734/v/10:9 gosse, kommit från Småland vid Vårfrudagtiden och tjänat hos Börje men är nu i tjänst hos baronen och översten D?idron
  D?idron   1734/v/10:9 baron och överste
Jean Hårdh (Ullstorps säteri) 1734/v/10:10 fänriken
Sofia     1734/v/10:10 har kräftan i bröstet och kan ej tjäna men fänriken har tagit hand om henne
Anna     1734/v/10:10 varit piga på Ullstorps säteri först men sedan på Levene
Karin     1734/v/10:10 piga på Ullstorps säteri
Assmund Ullman   1734/v/10:10 inspektor
Joakim Festing   1734/v/11 kronans befallningsman
Joakim Festing   1734/v/12 kronans befallningsman, namnet står ej men av texten framgår att det är samma befallningsman som i förra målet
Börta Månsdotter   1734/v/12½ änka, detta mål har inte fått något eget nummer men ligger mellan nummer 12 och 13
Nils/Sven Jonsson   1734/v/12½ dragon, det står Nils flera gånger men Sven endast en gång
Karin Svensdotter   1734/v/12½ hustru till Nils
Måns Eriksson   1734/v/12½ gosse, son till Börta
Erik Eriksson Längnum 1734/v/12½ nämndeman
Bengt Bengtsson (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/v/13 ägt andel i Olof-Månsgården,Tengenestorp
Elof Bengtsson (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/v/13 ägt andel i Olof-Månsgården,Tengenestorp
Erik Svensson   1734/v/13 svåger till Bengt och Elof, 26/4-1732 var Erik friare till Karin men de var ännu inte gifta
Karin Bengtsdotter (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/v/13 hustru till Erik, äger andel i Olof-Månsgården,Tengenestorp
Måns Bengtsson Olof Månsgården, Tengenestorp 1734/v/13 bror till Bengt och Elof och svåger till Erik
Magnus Tengren   1734/v/13 förridare, avskedad furir
Måns Andersson Tengenestorp 1734/v/13  
Ingeborg Ambjörnsdotter (Längnum) 1734/v/14 piga, ägt skattejord i Längnum
Bryngel Eriksson Längnum 1734/v/14  
Leonhard Hårdh   1734/v/15 kapten
    Längnum 1734/v/15 :s åbor
Bryngel Eriksson Skattegården 1734/v/15 förre kyrkvärden i Längnum
Nikolas Hvalberg   1734/v/15 kyrkoherde, namnet var förkortat till Nicol. i domboken
Erik Eriksson Längnum 1734/v/15 bror till Bryngel, nämndeman
Lars Jonsson Skattebacken, Bäreberg 1734/v/16 nämndeman
Anders Persson Skattebacken, Bäreberg 1734/v/16  
Anders Jonsson Skattebacken, Bäreberg 1734/v/16 bror till Lars
Mårten Andersson (Skattebacken, Bäreberg) 1734/v/16 hustrun hade eventuellt tidigare ägt mark i Skattebacken
Gunnar Olofsson (Skattebacken, Bäreberg) 1734/v/16 hustrun hade eventuellt tidigare ägt mark i Skattebacken, står Gunne i domboken
Karin Jonsdotter (Skattebacken, Bäreberg) 1734/v/16 syster till Lars, hade tidigare ägt mark i Skattebacken
Jon Eriksson Anders-Jonsgården, Tengene 1734/v/17  
Måns Svensson Anders-Jonsgården, Tengene 1734/v/17  
Olof Persson Anders-Jonsgården, Tengene 1734/v/17  
Vilhelm Andersson Anders-Jonsgården, Tengene 1734/v/17  
Sven Svensson Anders-Jonsgården, Tengene 1734/v/17  
Erik Eriksson Göttorp 1734/v/18 har upplåtit en treding i rustningsstammen Ambjörnsgården, Göttorp till Jon
Jon Andersson (Ambjörnsgården, Göttorp) 1734/v/18  blivande måg till Erik
Sven Jonsson Möllentorp 1734/v/18  
Duvall Andersson Göttorp 1734/v/18  
  Festing   1734/v/19 befallningsman
Per Börjesson   1734/v/19 far till Jon
Jon Persson Främmarebo 1734/v/19 ser ut att vara 17 eller 18 år, vanför i armen, varit hemma hos fadern till februari månad, tjänar nu på säteriet Lofstomten utan lön
Tore Andersson Levene 1734/v/19  
Henrik Tomasson   1734/v/19 gosse
Britta     1734/v/19 piga, tjänat en liten tid hos gästgivare Olin
  Olin   1734/v/19 gästgivare
Joakim Ehrenstrahl   1734/v/20 baron och landshövding
Joakim Festing   1734/v/20 kronans befallningsman
    Göttorp 1734/v/20 :s åbor
Sven Jonsson Aronsgården, Göttorp, kronogård 1734/v/20  
Anna Gunnarsdotter   1734/v/21 piga, Lars var hennes förra husbonde
Lars Månsson Grästorp 1734/v/21  
Per Andersson Gunnar-Månsgården, Tengenestorp 1734/v/22  
Gunnar Andersson Gunnar-Månsgården, Tengenestorp 1734/v/22  
Anders Törnegren Alingsås 1734/v/23a borgare, 2 mål har fått samma nummer i domboken
Olof Grönberg Hjo 1734/v/23a rådman
      1734/v/23b jägeribetjänter, 2 mål har fått samma nummer i domboken
Georg Lamberg   1734/v/u.skr  
Konrad Ribbing (Frugården säteri) 1734/v/lag.a presidenten i kungliga majestäts och riksens bergskollegie, baron, köpt säteriet
Konrad Ribbing (Pekås) 1734/v/lag.a köpt torpet
Konrad Ribbing (Åbo) 1734/v/lag.a köpt torpet
Britta Kristina Bonde (Frugården säteri) 1734/v/lag.a överstinna, sålt säteriet
Britta Kristina Bonde (Pekås) 1734/v/lag.a sålt torpet
Britta Kristina Bonde (Åbo) 1734/v/lag.a sålt torpet
Magnus Sellsiö (Gunnarstorp säteri) 1734/v/lag.b ryttmästare, bytte bort Gunnarstorp till Konrad och fick Frugården istället
Magnus Sellsiö (Frugården säteri) 1734/v/lag.b ryttmästare 
Konrad Ribbing (Gunnarstorp säteri) 1734/v/lag.b presidenten i kungliga majestäts och riksens berg collegio, baron
Konrad Ribbing (Frugården säteri) 1734/v/lag.b presidenten i kungliga majestäts och riksens berg collegio, baron
Gunnar Andersson (Botelag. el. Olof Månsg., Tengenestorp) 1734/v/lag.c  
Karin Nilsdotter (Botelag. el. Olof Månsg., Tengenestorp) 1734/v/lag.c hustru till Gunnar, hade ärvt 2 2/3 mkr i gården, köpte tillsammans med sin man 10 2/3 mkr i gården av Jonas och Måns
Jonas Tengmarck (Botelag. el. Olof Månsg., Tengenestorp) 1734/v/lag.c  
Måns Nilsson (Botelag. el. Olof Månsg., Tengenestorp) 1734/v/lag.c  
Per Persson (Gallegården, Sparlösa) 1734/v/lag.d gästgivare i Sparlösa, köpt 5 mkr i gården av Annika
Annika Larsdotter (Gallegården, Sparlösa) 1734/v/lag.d änka
Måns Olofsson (Tomten) 1734/v/lag.e köpt 13 1/3 mkr i gården av sin svärfarAnders
Anders Olofsson (Tomten) 1734/v/lag.e  
Gustav Adolf Pallm Lidköping, (Frittorp säteri) 1734/v/lag.f borgmästare
Harald Hård (Frittorp säteri) 1734/v/lag.f fänriken, har satt säteriet i pant till Gustav Adolf
Elisabet Hård   1734/v/lag.f fru till Harald
Anna Wictorin   1734/v/lag.f prostinna, svärmor(till Harald)?
Elver Håkansson Myggebo 1734/v/lag.g  
Elin Andersdotter (Myggebo) 1734/v/lag.g hustru till Elver
Nils Bryngelsson   1734/v/lag.g son till Elin
Erik Bryngelsson   1734/v/lag.g avliden, son till Elin, har barn
Maria Bonde (Idebacken, frälsehemman) 1734/v/lag.h generalmajorska, köpt gården av Jonas
Jonas Bergius (Idebacken, frälsehemman) 1734/v/lag.h kapten, har fru
Kerstin Bengtsdotter Almetorp 1734/v/lag.i piga
Lars Andersson Krusegården 1734/v/lag.i pantsatt 4 mkr i Krusegården till Kerstin
Lars Svensson Höckgården 1734/v/lag.j pantsatt en fjärding i Höckgården till Nils
Nils Andersson Stommen, Bäreberg 1734/v/lag.j  
Helge Larsson Bäreberg 1734/v/lag.k har från förra giftet en son som är vanför och en dotter och med nuvarande giftet två döttrar, testamenterat att alla barnen ska ärva lika och att sonen ska ta lösen av sina halvsystrar
Kerstin Larsdotter   1734/v/lag.k hustru till Helge
Bryngel Andersson Skattåsa 1734/v/lag.k  
Georg Lamberg   1734/v/u.skr  

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online