Personer i Viste härads dombok på sommartinget 1734

Namnen står i samma ordning som i domboken. Förnamnen och efternamnen med son på slutet är normerade men övriga efternamn är skrivna som de skrevs i domboken eftersom det kan vara svårt att normera dem. Boendeorten är skriven med nutida stavning utom i de fall jag är tveksam till hur orten ska stavas.
Många personer är skrivna utan boendeort i domboken. Parentes runt boendeorten betyder att uppgiften är osäker t.ex. om boendeorten ej står utsatt för en person men personen har sålt en bit mark anger jag gårdsnamnet där marken är såld men med en parentes runt.
Under övriga uppgifter har jag lagt in uppgifter som underlättar för att känna igen personen t.ex. yrkesuppgifter. Jag har även lagt in uppgifter om familjerelationer. Om du hittar en intressant person i ett mål bör du läsa kommentarerna under övriga uppgifter för alla personerna i samma mål för att få helheten.
Röd text innebär att jag skrivit en egen kommentar under övriga uppgifter.
Jag kommer lägga ut fler ting med namn- och ortregister längre fram.
Hoppas att ni hittar något intressant!
/Marita
Ps! Hittar du någon släkting eller något annat intressant får du gärna skriva en rad i min gästbok.
Ring mig på tel. 070 - 340 53 40 om ni vill att jag ska skriva av ett mål åt er mot en låg avgift.
 
Förnamn Efternamn Boendeort År/Ting/Mål Övriga uppgifter
Joakim Festing   1734/s/inl kronans befallningsman
Erik Tengmallm   1734/s/inl kronans länsman
Erik Andersson Ulvetorp 1734/s/inl nämndeman, namnen står ej, det står endast samma nämnd som på vintertinget
Lars Hansson Högstorp 1734/s/inl nämndeman
Erik Jonsson Askjum 1734/s/inl nämndeman
Nils Persson Ulvstorp 1734/s/inl nämndeman
Karl Eriksson Högstorp 1734/s/inl nämndeman
Anders Olofsson Västölet 1734/s/inl nämndeman
Anders Larsson Boda 1734/s/inl nämndeman
Erik Swan Olunda 1734/s/inl nämndeman
Erik Eriksson Längnum 1734/s/inl nämndeman
Jon Bengtsson Åsen 1734/s/inl nämndeman
Sven Torkelsson Hyringa 1734/s/inl nämndeman
Lars Jonsson Bäreberg 1734/s/inl nämndeman
Anders Törnegren Alingsås 1734/s/1 borgare
Olof Grönberg Hjo 1734/s/1 rådman
Per Svensson Grästorp, (Ambjörnsg., Grästorp) 1734/s/2 stämt sina styvföräldrar Anders och Margareta om en fjärding i Ambjörnsgården, Grästorp, modern dog när han var liten
Jakob Unge   1734/s/2 kapten
Bengt Frisk   1734/s/2 ryttare 
Anders Persson Pass (Ambjörnsgården, Grästorp) 1734/s/2  
Anders Pass Persson (Ambjörnsgården, Grästorp) 1734/s/2  
Margareta Nilsdotter (Ambjörnsgården, Grästorp) 1734/s/2 hustru till Anders
Maria Svensdotter   1734/s/2 styvdotter till Anders Persson Pass
Jon Larsson Grästorp 1734/s/2 nuvarande man till Maria
Britta Svensdotter   1734/s/2 omyndig
Olof Nilsson Åse härad 1734/s/2 förmyndare till Britta
Sven Persson   1734/s/2 har utlöst sina syskon ur gården med hjälp av första hustruns pengar, Per är hans son i första giftet
Anders Svensson Skälvum, Kinnefjärdings härad 1734/s/3 jag har förtydligat med ordet härad
Nils Persson Ulvstorp 1734/s/3 nämndeman, varit förmyndare till Ingeborg
Ingeborg Svensdotter   1734/s/3 hustru till Anders
Sven Persson (Ulvstorp) 1734/s/3 avliden, far till Ingeborg, ägt mark i Ulfstorp, ev. död före 18/7-1698 då en avvittringsskrift upptecknades
Sven Andersson Ulvstorp 1734/s/3 hans hustrus förra man skall innehaft en del av Ingeborgs arv
Erik Tengmallm   1734/s/4 kronans länsman
Lars Larsson Lövås 1734/s/4 drängen, Ingeborg säger att han är far till hennes barn
Ingeborg Svensdotter   1734/s/4 ogift kvinnfolk, fött barn 8 dagar före Vårfrudagen som ännu lever, tjänat hos Lars föräldrar vid midsommartid  förra året
Anders Tengbom (Främmestad) 1734/s/4 adjunkt i Främmestad
Jon Eriksson (Främmestad) 1734/s/5 frälsefogde/frälsebefallningsman på Främmestad
Hans/Johan T/Fremstadius/Forsberg   1734/s/5 när vintertinget hölls var han student och befann sig i Uppsala el. Stockhom, nu rest på kringstjänst till Påland, hette förut Fremstadius el. Tremstadius men numera Forsberg
Hans/Johan F/Tremstadius/Forsberg   1734/s/5  
Hans/Johan Forsberg/T/Fremstadius   1734/s/5  
Johan/Hans T/Fremstadius/Forsberg   1734/s/5  
Johan/Hans F/Tremstadius/Forsberg   1734/s/5  
Johan el. Hans Forsberg/T/Fremstadius   1734/s/5  
Britta Jonsdotter Baljefors 1734/s/5 fått oäkta barn med Hans, barnet lever ej längre, var nu i tjänst som amma hos handelsman Brun
  Brun Göteborg 1734/s/5 handelsman
Bengt Kiellin   1734/s/5 soldat, styvfar till Britta
Erik Tengmallm   1734/s/5 kronans länsman
Lars Nilsson   1734/s/5 far till Hans/Johan, mjölnare
Erik Tengmalm   1734/s/6 en del av namnet syns ej på mikrofilmen
Johan von Hoffman (Malma säteri) 1734/s/6 avskedad löjtnant
Ingeborg Ingelsdotter (Malma säteri) 1734/s/6 ogifta kvinnan, avlatt barn på Malma säteri med Johan, de vill vigas
Sven Svensson Frittorp  1734/s/6  
Nils Hansson Jernboda 1734/s/6  
Anders Svensson Skälvum, Kinnefjärdings härad 1734/s/7 har hustru som ärvt någon för 36 år sedan, jag har förtydligat med ordet härad, fortsättning på mål 1734/s/3
Nils Persson Ulvstorp 1734/s/7 nämndeman
Sven Andersson Ulvstorp 1734/s/7  
Jonas Lundberg Lidköping 1734/s/8 borgare
Petter Bengtsson   1734/s/8 soldat , hade hustru när tvisten uppstod
Per Svensson Grästorp 1734/s/8  
Ingrid Hansdotter   1734/s/8 hustru
Konrad Sparre (Stora Skattegården, Askjum) 1734/s/9 överste, baron, Stora Skattegården är baronens frälsehemman
Gustav  Pallmfelt   1734/s/9 baron och landshövding i detta län
Erik Jonsson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9 nämndeman
Olof Ambjörnsson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9 en del av namnet syns ej på mikrofilmen
Nils Gudmundsson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9  
Sven Bryngelsson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9 en del av namnet syns ej på mikrofilmen
Anders Persson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9  
Mikael Hansson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9  
Assar Gudmundsson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9 pantsatt och sålt sin besittningsrätt, är alldeles oförmögen att förestå ett bruk
Nils Eriksson Stora Skattegården, Askjum 1734/s/9  
Sven Mallmberg Siggesgården 1734/s/9  
Anna Persdotter Siggesgården 1734/s/9 änka
Olof Gunnarsson Siggesgården 1734/s/9 hans besittningsrätt har upphört
Anders Ekholm   1734/s/9 baron Konrads betjänt och inspektor
Erik Jonsson Krusegården 1734/s/10 vill på sina barns vägnar börda marken Lars sålt
Lars Andersson Krusegården 1734/s/10 sålt 15 mkr skattejord i Krusegården utom börd till Konrad
Konrad Sparre (Krusegården) 1734/s/10 baron och överste
Erik Persson Krusegården 1734/s/10 vill börda de 15 mkr skattejord i Krusegården som Anders Månsson sålt
Anders Månsson Krusegården 1734/s/10 sålt 15 mkr skattejord i Krusegården utom börd till Konrad
Ingrid Svensdotter (Krusegården) 1734/s/10 hustru till Lars, ärvt marken som hennes man sålt till Konrad, upphäver försäljningen då Lars sålt marken utan hennes vetskap
Anders Ekholm   1734/s/10 inspektor, i målet före står att han är baron Konrads betjänt
Lars Jonsson Skattebacken 1734/s/11 nämndeman
Anders Jonsson Skattebacken 1734/s/11 halvbror till Lars, äldre man, vid hans död eller vid försäljning kommer Lars och Anders Persson ha rätt att lösa hälften av marken var, har barn
Anders Persson Skattebacken 1734/s/11  
Joakim Festing   1734/s/12 kronans befallningsman, fortsättning på ett mål från förra tinget
Sven Lund   1734/s/12 inspektor, varit sängliggande i 10-års tid, har hög ålder
Maria Lundberg   1734/s/12 hustru till inspektor Lund
  Olin   1734/s/12 gästgivare, avliden
Britta Jonsdotter (Hedåker säteri) 1734/s/12 tjänade hos Per före 1733-års mtlskr., kvar på orten utan tjänst - bodde bl.a. hos modern, kom i tjänst långt efter mtlskr. hos Olin - var där några månader,  tjänar nu på Hedåker
Tore Andersson Levene 1734/s/12  
Henrik Tomasson   1734/s/12 Tores gosse, anses fylla 17 år vid nästkommande Larsmässotid, varit länge sjuk och bräcklig kan ej tjäna för lön
Petter Örthegren   1734/s/12 mantalskommisarie
Per Andersson Västölet   smed
Johan  Lundgren   1734/s/12 komminister
Gunilla Ambjörnsdotter Kullen, (Prästorp) 1734/s/13 änka, avstått 6 2/3 mkr (till Bryngel)? och 4 5/7 mkr skattejord i Prästtorp( till Jonas)?
Bryngel Ambjörnsson (Prästorp) 1734/s/13 bror till Gunilla
Jon Bryngelsson (Prästorp) 1734/s/13 brorson till Gunilla
Ingeborg Olofsdotter Nyttorp 1734/s/14 änka
Anders Göransson Jeger   1734/s/14  
Anders Jeger Göransson   1734/s/14  
Anders Hansson   1734/s/14 dräng, Ingeborgs avlidne mans bror
Jakob Hansson   1734/s/14 avliden, bror till Anders, av sammanhanget framgår att han är Ingeborgs avledne man
Anna Gudmundsdotter Toltorp 1734/s/15 änka, har barn
Gudmund Gunnarsson Toltorp 1734/s/15 måg till Anna, brukat Toltorp men är uppsagd får stanna till Vårfrudagen 1736, 1 1/2 mkr i Toltorp som tillkommer hans hustru ska han taga lösen för av svärmodern
Nikolaus Hvalberg   1734/s/16 kyrkoherde
Hans Kihl   1734/s/16 före detta tullnär, svåger till Nikolaus
Lars Örndahl   1734/s/16 rustmästare
Erik Maskål (Källstorp) 1734/s/16  
Jonas Eriksson   1734/s/16 son till Erik
Erik Svensson Tengenestorp 1734/s/17  
Måns Bengtsson Tengenestorp 1734/s/17 svåger till Erik
Måns Bengtsson (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/s/17  
Karin Bengtsdotter (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/s/17 Eriks nuvarande hustru, har haft andel i 11½ mkr skattejord i Olof Månsgården, Tengenestorp som Måns betalat för
Måns Bengtsson (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/s/18 Bengt har brukat en broders- och en systerlott i Olof Mångården i 2 år som Måns köpt
Bengt Bengtsson (Olof Månsgården, Tengenestorp) 1734/s/18 bror till Måns, är avsagd från bruket, Bengts och Måns mor lever
Anders Olofsson   1734/s/18 nämndeman
Lars Örndahl (Kottekullen) 1734/s/19 rustmästare, är granne med Store- och Rassmusgården i Längnum
    Storegården, (Längnum) 1734/s/19 :s åbor
    Rassmegården, Längnum 1734/s/19 :s åbor
    Längnum by 1734/s/19 :s åbor
Erik Tengmallm   1734/s/19 länsman
Erik Månsson Häljebo 1734/s/20 varit besvärad av stark huvuyra och svaghet i 3 år
Sven Andersson Häljebo 1734/s/20 måg till Erik
Ingrid Eriksdotter   1734/s/20 hustru till Sven, Eriks enda dotter
    Kaptensgården, Gerstorp 1734/s/21 :s åbor
Anders Grafware   1734/s/21 soldat, får sitt underhåll av Kaptensgården i Gierstorp och Aflycketomten
    Aflycketomten 1734/s/21  
      1734/s/21 baron och landshövding
Erik Andersson Ulvetorp 1734/s/22 nämndeman, förmyndare för Olof
Håkan Olofsson Bäreberg 1734/s/22 avliden gästgivare
Olof Håkansson   1734/s/22 omyndig son till Håkan, 8 år och mycket sjuklig, bor hos modern
Karl Olofsson Östtorp 1734/s/22 före detta förmyndare till Olof
Sven Gisslesson Bäreberg 1734/s/22 före detta förmyndare till Olof
Britta Andersdotter Long 1734/s/22 änka, mor till Olof, är på väg att gå in i nytt giftemål
Konrad Sparre   1734/s/23 överste och baron
Metta Elisabet Reenstierna   1734/s/23 överstinnna och friherrinna
    Malma 1734/s/23  
    Hallgrindstorp 1734/s/23  
Fredrik Ferdinand von Flack   1734/s/23 assessor, var Mette Elisabets kurator = förvaltare av någon annans egendom
Anders Ekholm   1734/s/23 inspektor åt Sparre
Lars Gunnarsson Svenstorp 1734/s/24 har omyndiga eller omyndigt barn från sitt senare gifte
Nils Jonsson Lars Larsgården, Tengenestorp 1734/s/24 blir förmyndare för Lars barn
Olof Nilsson Apeltorp 1734/s/25 förmyndare till Britta
Sven Persson   1734/s/25 avliden
Britta Svensdotter   1734/s/25 omyndig dotter till Sven
Anders Persson/Pass   1734/s/25  
Anders Persson Pass   1734/s/25  
Margareta Nilsdotter   1734/s/25 hustru till Anders
Maria Svensdotter   1734/s/25  
Jon Larsson   1734/s/25 Marias make
Per Svensson (Grästorp) 1734/s/25  
Margareta Larsdotter Grästorp 1734/s/25 hustru till Per
  Unge   1734/s/25 kapten
Bengt Frisk   1734/s/25 ryttare
Nikolaus Hvalberg   1734/s/26 kyrkoherde
Abraham Hasselberg   1734/s/26 krögare
Maria Hallorsdotter   1734/s/27 korpralska, har omyndiga barn vars närmaste släkt och farbröder är gamla och bor i andra härader
Erik Eriksson Längnum 1734/s/27 nämndeman, blir förmyndare åt Marias barn
Jonas Lundberg Lidköping 1734/s/28 borgare
Petter Bengtsson   1734/s/28 soldat
Georg Lamberg   1734/s/u.skr  
Per Persson Sparlösa, (Gallegården, Sparlösa) 1734/s/lag.a gästgivare, köpt 5 mkr skattejord i Gallegården, Sparlösa av Annika
Annika Larsdotter (Gallegården, Sparlösa) 1734/s/lag.a änka
Måns Olofsson (Tomten) 1734/s/lag.b köpt 13 1/3 mkr i skattegården Tomten av sin svärfar
Anders Olofsson (Tomten) 1734/s/lag.b svärfar till Måns, äger fortfarande en del skattejord
Konrad Ribbing (Bodahult och Bastön) 1734/s/lag.c baron och president i Kong. Maj. och riksens bergskollegium
Klas Ekeblad (Bodahult och Bastön) 1734/s/lag.c riksråd och greve, sålt 1/2 Bodahult och 1/8 Bastön till Konrad, en del av gårdsnamnet syns ej på mikrofilmen
Anders Jonsson (Bjärby) 1734/s/lag.d dräng, har köpt 20 mkr skattejord i Bjärby av sina blivande svärföräldrar Göran och Karin med villkoret att de får bruka 5 mkr så länge de lever
Göran Mauritsson (Bjärby) 1734/s/lag.d  
Karin Svensdotter (Bjärby) 1734/s/lag.d  
Nils Olofsson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.e  
Jonas Olofsson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.e  
Olof Nilsson Giellt (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.e morbror till Nils och Jonas, pantsätter 20 mkr skattejord i Storegården i Tengenestorp till Nils och Jonas
Olof Giellt Nilsson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.e morbror till Nils och Jonas, pantsätter 20 mkr skattejord i Storegården i Tengenestorp till Nils och Jonas
Nils Persson (Storegården) 1734/s/lag.f ärvt 4 mkr skattejord i Storegården, köpt 10 mkr skattejord i Storegården av Jon
Jon Andersson (Storegården) 1734/s/lag.f numera död men levde när han skrev under köpebrevet 16/5-1703
Nils Persson (Storegården) 1734/s/lag.g köpt 6 mkr skattejord 26/5-1733 men försålt 5 av dem och får nu uppbud på 1 mkr
Nils Jonsson (Storegården) 1734/s/lag.h köpt 2 mkr i skattejorden i Storegården av Sven och Ingrid
Sven Ambjörnsson (Attorp) och (Storegården) 1734/s/lag.h  
Ingrid Jonsdotter Attorp och (Storegården) 1734/s/lag.h  
Nils Persson (Storegården) 1734/s/lag.i avstått efter dom 6 mkr skattejord i Storegården till sin svåger
Nils Jonsson (Storegården) 1734/s/lag.i svåger till Nils Persson
Karl Nilsson Ulvetorp 1734/s/lag.j son till Nils
Nils Ambjörnsson   1734/s/lag.j när han dör ska sonen Karl få mundringen på sin skattejord mot att han betala sina 3 systrar
Konrad Sparre (Krusegården, Bäreberg) 1734/s/lag.k baron och överste, köpt 30 mkr skattejord i Krusegården i Bäreberg av Anders och Lars
Anders Månsson Krusegården, Bäreberg 1734/s/lag.k har fått lov att bo på gården han sålt
Lars Andersson Krusegården, Bäreberg 1734/s/lag.k har fått lov att bo på gården han sålt
    Malma 1734/s/lag.k  
Torbjörn Amundsson Sparlösa 1734/s/lag.l  
Sigrid Persdotter Sölltorp 1734/s/lag.l Torbjörns styvmor, 20 mkr skattejord i Sölltorp uppböds Sigrid och Hans efter dom
Hans Amundsson   1734/s/lag.l Sigrids son
Anders Ingellsson Göttorp, (Sölltorp, Västergården, Göttorp) 1734/s/lag.m ärvt 5 mkr skattejord i Sölltorp i Västegården i Göttorp och köpt 15 mkr i samma gård av sin far
Anders Ingellsson (Sölltorp, Västergården, Göttorp) 1734/s/lag.m  
Ingell Johansson (Sölltorp, Västergården, Göttorp) 1734/s/lag.m  
Lasse Eriksson Bäck 1734/s/lag.n  
Per Svensson Grästorp 1734/s/lag.n lånat pengar av Lasse
Konrad Ribbing (Gunnarstorp säteri, Åse härad) och (Frugårdens säteri) 1734/s/lag.o baron och president i Kong. Maj. och riksens bergskollegium
Magnus Sellsiö (Gunnarstorp säteri, Åse härad) och (Frugårdens säteri) 1734/s/lag.o ryttmästare, bytte bort Gunnarstorp säteri i Åsehärad till Konrad och fick Frugården säteri med torpen Pekåsen och Åbo istället
Håkan Olofsson Klintegården och (Levene säteri) 1734/s/lag.p  
Johan Hård (Levene säteri) 1734/s/lag.p fänrik, pantsatt skattesäterirusthållet Levene till Håkan
Annika Jonsdotter (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.q får lov att bygga hus på svågern och brödernas mark
Nils Persson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.q svåger till Annika
Nils Jonsson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.q bror till Annika
Måns Jonsson (Storegården, Tengenestorp) 1734/s/lag.q bror till Annika
Håkan Olofsson Klintegården och (Grästorps frälsehemman) 1734/s/lag.r Håkan har troligen fått frälsehemmanet Grästorp i pant
Karl Johan Beurguer? (Grästorps frälsehemman) 1734/s/lag.r kaptenslöjtnant
Metta Elisabet Reenstierna (Grästorps frälsehemman) 1734/s/lag.r överstinna
Olof Larsson   1734/s/lag.s dräng, Lars och Ingrid är hans föräldrar
Lars Olofsson Långe Lassegården 1734/s/lag.s skrivit testament
Ingrid Abrahamsdotter Långe Lassegården 1734/s/lag.s skrivit testament
Lars Bengtsson Ulvstorp, (Slädene) 1734/s/lag.t har fler barn än Bengt
Marit Nilsdotter Ulvstorp 1734/s/lag.t hustru till Lars, ska som sin enskilda lott behålla den skattejord eller bruk i Ulfstorp som de nu åbor
Bengt Larsson (Slädene) 1734/s/lag.t Lars son av förra giftet, ska enligt Lars och Marits testamente tillträda faderns skattejord i Slädene när han gifter sig
Jean Hårdh (Levene säteri) 1734/s/lag.u fänrik, Frölich och Rebbinder har sålt Levene skatterusthållssäteri till sin medarvinge Jean
Karl Gust. Frölich (Levene säteri) 1734/s/lag.u major
Rutger Reinholt Rebbinder (Levene säteri) 1734/s/lag.u baron och ryttmästare
Georg Lamberg   1734/s/u.skr  

Till startsidan
Domböcker och domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online