Häststöld i Främmestad

Viste härads dombok 7/6-1702

Jag har återgivet målet som det står i domboken.
Jag har inte kontrolläst texten så någon bokstav kan eventuellt avvika.

Mål nr 5.

Saltpetersjudaren Jon Johansson i Skatele? (Skatelöv)

socken och Skatele by Kronobergs län i

Kinnavalls härad, förekom betänkandes

att han sistledet år i Mikelsmässe-

wekan köpt en svart häst av Lars

Liungeld för 3 rDr därpå han strax

bekom 7 mkr? smt det övriga skulle

han betala när han nu vid denna tiden skulle

komma igen och hästen blev honom lev-

ererat strax vid Anesta ute på ägorna

med klövsadel, trent av hamp ¼ hafw

i en påse med 3 hästskor, men en var

borta, den samme hästen red han hem

till Skatele som var 26 myhl, och när

han hade haft honom till Kyndermässa

blev han död av skabb, berättade det

han sade fuller hört det Lars Liungeld

skulle bruka stäla, men aldrig förmärkt

att han för rätta varit anklagad för stöld

kunde intet tro att denne hästen skolat

varit stulen ifrån Sven Manson i Ane-

stad som klagar sig hava mist samme

häst, eftersom Liungeld föregav det

han honom sig tillbytt skall hava uti

Vänersborg i Brättes marknad 3 veckor

för Mikaelsmässa. Liungeld i går

här på tingsplatsen varit och försäkrat

att han skulle stadigt kvarbliva

utan att bliva fängslad, och ville

i dags visa sin oskyldighet, men

när han ofängslad lämnats och för-

märkte saltpetersjudaren skulle komma

tillstädes att examineras om denne häste-

stöld och handel, haver han kl. 4 å 5 efter

middagen ridit härifrån och tagit flykten

forst hemåt Anesta och där ifrån över

Belleforss bro åt Rolken, blev resolverat

det Lars Liungeld skall efterslås och fasttagas

att underställas ransakning om hästestölden,

då och saltpetersjudaren Jon Johanson
sig infinna skall och confronteras uti
klagandes Swen Månsons i Anesta när-
varo.
...

 

Till startsidan - Domböcker och domboksforskning

 

Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från
4/12-2006
 
Antal besökare online