Främmestadsbor instämda för att inte hjälpt till vid skogsbrand

Viste härads dombok 7/6-1702

Jag har återgivet målet som det står i domboken.
Jag har inte kontrolläst texten så någon bokstav kan eventuellt avvika.

Mål nr.31

Skogvaktaren Olof Andersson i Swenstorp ank(la)-


g
ade efter skrevne att till den sistledne Ping(st)-

afton av våda utkomne skogseld på Hög Hul-

tet vid Väne härads sidan de på utskickat ???

ej sig infunnit till hjälp att släcka, så att

elden av deras försummelse tog över handen?

och stannade intet förrän tredje och fjärde dagen

när regn kom och är än intet säkert honom?

vara fullkommel. slocknat efter det ryker

i stubbarna därför derest ännu håller vakt,

påståendes att de måtte plikta näml. Jon

Jonsson i Korssekebacken beviste sig intet varit

hemma Pinstedagen utan i Jerska kyrka och

hans hustru låtit skicka en annan i dess ställe

till elden så snart som hon kunskap fick, där-

för kunde intet med plikt beläggas.

Anders Jonsson i Kiärr föregiver sig varit vid

elden både andre och tredje dagen det första

han fick bodkaflen som bevistes sant vara, och

att han förhindrat varit förste dagen av att

sjukt barn han hemma hade.

Olof Börgirsson i Kiärr efter avlagd ed med

hand å bok på utfrågan svarade att första

dag Pingst när bodkaflen kom sände han Jöns

Trumslagare åstad i sitt ställe, då frågade

Anders Jonsson om det vore nog för dem

bägge att trumslagaren åstad gingo svarade

Olof att han intet det vist kunde veta,

och på all annor händelse skulle trumslagaren

gå för honom. Men andre dagen följdes ut

Olof och Anderses piga till elden, denne

Olof gjorde skogsvaktaren fri efter han för-

märkt varit tillstädes, ty kunde intet till

plikt fällas.

Anders i Snaddan föregiver sig straxt bodkaflen

kom begivit på vägen, men vänt om när han

mött Anders på Berget som sagt att elden

var stannat, men andre dagen begivit sig

åter till elden när de förnåmmit att elden

ej stannat, blev därför Anders i Snaddan

fri från plikt.

Olof Månsson i Laxareboo tillstod sig intet bod-

kolfle fått, och när han andra dagen hörde lysas

i Trökiörna kyrka språng han genast till elden

det och skogvaktaren tillstod andre dagen

honom där sett därför kändes fri.

Desse anklagade personer föregiva att plakater

om skog eldar, varken i Bärebergs- eller Främ-

stad sockne kyrkor varken i fjol eller i år

är vardet uppläst, och därför intet dess inne-

håll sig till rättelse kunnat ställt, och blev

resolverat det kyrkoherden i Fremsta H:r Bengt

Tengreen skall instämmas till nästa ting, sig

att förklara varför Kongl. May:sts? Placat

om skog eldar icke blivit uppläst.

 

 

 

Till startsidan - Domböcker och domboksforskning

 

Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från
4/12-2006
 
Antal besökare online