Västmanland      

Det finns mycket intressant med anknytning till domböcker på Internet. Men eftersom det ofta är svårt att hitta sidorna lägger jag ut länkar här. (Jag länkar endast till brottsmål som inträffat före år 1900.)

Härader
Häradsrätten var domstolens lägsta instans på landsbygden och där tog man upp de flesta målen som rörde personer bosatta i området. I Västmanland kallas häradsrättens domstolsområden härader utom i trakter där man hade gruv- och bergshantering där de kallas för bergslag.

 

Fellingsbro
En del av häradet tillhörde Närke.

Örebro stadsarkiv  - Här finns bouppteckningsregister från Fellingsbro härad. SIDA MED MÅNGA REGISTER !
Norrbo
 

Siende

UKF - Rättegång om ett mord 1840. Den åtalade Gustav Mållberg har tidigare döms av Siende Härads Rätt för stöld hos statkarlen Eric Svedman på Ulfvi ägor.

Snevringe
 
Tuhundra
 
Vagnsbro
 

Yttertjurbo

 
Åkerbo
En del av häradet hörde till Södermanland. Obs! Det finns även ett Åkerbo härad på Öland och ett i Östergötland.
 
Övertjurbo
 
 

Bergslag
Häradsrätten var domstolens lägsta instans på landsbygden och där tog man upp de flesta målen som rörde personer bosatta i området. I Västmanland kallas häradsrättens domstolsområden härader utom i trakter där man hade gruv- och bergshantering där de kallas för bergslag.

 
Gamla Norbergs
 
Grythytte och Hällefors

Ola Jordán - har lagt ut Carin Widén avskrifter av Grythytte och Hällefors bergslags domböcker. Länk till protokollen finns längst ner till höger. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Örebro stadsarkiv  - Här finns bouppteckningsregister från Grythytte och Hällefors härad. SIDA MED MÅNGA REGISTER !

 Bok: Kjell G Åberg har gjort boken "Register till Grythytte järnbergslags och Hällefors silverbergslags domböcker 1662-90."

Lindes och Ramsbergs
En del av bergslaget tillhörde Närke.
Linde bergslags släktforskarförening - Leif G:son Nygårds forskning Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699 till försäljning på cd
Nora och Hjulsjö
 
Nya Kopparbergs
 
Sala
 
Skinnskattebergs
 
 

Städer
I städer var kämnärsrätten domstolens lägsta instans. Där tog man upp tvistemål och enklare brottmål. Rådhusrätten var andra instans men de flesta flesta brottsmål togs upp direkt här utan att ha tagits upp i kämnärsrätten först.

 
Arboga
en del tillhörde Södermanland
 
Köping
 
Lindesberg
 
Nora
Örebro stadsarkiv  - Här finns bouppteckningsregister från Nora. SIDA MED MÅNGA REGISTER !
Västerås
 
 

Övrigt
Här finns länkar som inte passar in under de andra rubrikerna eller passar in på väldigt många andra rubriker.

 

 

 

Till startsidan

Domböcker och

domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online