Bohuslän       

Det finns mycket intressant med anknytning till domböcker på internet. Men eftersom det ofta är svårt att hitta sidorna lägger jag ut länkar här. (Jag länkar endast till brottsmål som inträffat före år 1900.)
Den här sidan är indelad efter härader. På
BohusGen finns kartor över alla härader i Bohuslän.

Härader

 
Bullarens
UKF1826 - efterlysning av den för hemgång tilltalade Jonas Rosengren eller Larsson (sidan 478)
Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningar

Inlands Fräkne

UKF1826 - Christian Andersson från Hoga, som har undergått rannsakning för tredje resan stöld har rymt (sidan 214)

Arkiv Digital  - säljer domböcker

Inlands Nordre (Norra)

UKF1826 - Pehr Ericsson från Stora Håby, som blivit ställd under åtal för att ha slagit sin svärfar, har avvikit från hemorten (sidan 516)

UKF1826 - hos stöldtilltalade soldaten Kysk har saker hittats, den okända ägaren kan anmäla sig hos Kronolänsman C M Wernbom i Bårby (sidan 288-289)

UKF1826 - artilleristen vid 6:te Fältbatteriet av Göta Artilleri Regemente N:o 21 M Olsson, som fått permission för att bege sig till Spekeröds socken efterlystes (sidan 193)

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Wilhelm Ängermarks hemsida  - år 1645, Karen Hanssdaatter är dömd till döden för att ha döljt sitt döda foster.

Inlands Södra

UKF1826 - drängen Anders Carlsson från Tungeby ska inställa sig för att höras angående Lars Andersson från Ekekärr, som är tilltalad för förövat inbrott (sidan 507)

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Lennart Fröbergs hemsida  - år 1759, uppbud på cronoskattebåtsmanshållshemmanet Holm, Torsby socken.

Inlands Torpe

UKF1826 - bonden Anders Larsson, Torresröd är ställd under Kämnärsrätten i Göteborg för att från båtskeppare Arvid Arvidsson tagit en julle (sidan 177)

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Kville

UKF1826 - efterlysning av den tjuv som stal från bonden Olof Svenungsson, Kville (sidan 427)

UKF1826 - efterlysning av den tjuv som stal från bonden Johannes Nilsson i Fågelkärr, Kville (sidan 343)

UKF1826 - rekryten vid Sotenäs kompani av Bohusläns Regementet N:o 65 Nils Wild, som blivit stämd flera stölder har avvikit (sidan 185)

UKF1826 - den för stöld tilltalade, förre smedslärlingen nuvarande torparen Olaus Guttje från Norr Solberg, Kville har rymt (sidan 545)

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningar

Lane

 UKF1826 - Hästhandlare Wilhelm Ros och hans hustru samt västgöten Carl Magnus Andersson, änkan Martha Pehrsdotter och Eric Berntsson med hustru och dotter från Sunninge ska höras angående Rekryt Björner och änkan Hultquist om rån.  (sidan 438)

UKF1826 -
artilleristen Lars Andersson Dahlin, har blivit tilltalad för att hotat och smädat smeden Eric Rybers  (sidan 205)

Orust Västra

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Rolf Berlins hemsida  - här finns avskrifter och utdrag från domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Uddevalla hembygdsförening  - skepparen Anders Pehrsson på fiskeläget Fiskebäckskihl har tagit sitt eget liv (söktips rakkniv)

Tjörns släktforskare  - Här finns avskrifter av domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Orust Östra

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

UKF1826 - Pehr Johansson från Skär och Christian Svensson Hjelm är tilltalade men har rymt (sidan 298)

Rolf Berlins hemsida  - här finns avskrifter och utdrag från domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Tjörns släktforskare  - Här finns avskrifter av domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Sotenäs

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Stångenäs

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Sörbygdens

Bohusläns härader  - en bonde på Långöen mördade prästen Nils Bagge. Samtidigt nämns Nils Bagges hustru Anna Fredriksdoter, sal. Probsten Bagges Far i Marstrand, kyrckoherden Giädda i Nafwerstad och hans sal. far.

Bohusläns härader  - 1664 hölls en häxprocess mot Ingrid Andersdotter i Hoghult, då nämns också Olof Asgudsson i Hällesäter med sin hustru Sigrid Larsdotter och Olofs son Olof Olsson dessutom nämns Niels Henricksson, Simon Wettlesson och Lars Kort. Ingrids bror Anders i Röd  och hennes broderson Assbjörn i Bodilsröd blev löftesmän.

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Bohusläns härader  - Domboksmål som rör Sörbygden mellan åren 1660 och 1725 SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Bohusläns härader  - 1671 hölls en häxprocess där nämns Halfwar och hans hustru Kirstin i Löfry, Hee socken, befallningsmannen Gabriel Persson, Lars Olufsson i Hällesäter och hans hustru Dordj, Ingeborg i Bodilsrö, Ingrid i Öfre Sannåker, Märta Olufs i Hässlebräcka, Märta i Bråre som nu bor i Sannåker, Giertru i Kiettere, Marit i Giörlef, Inga i Lindalen, Runnug i Tittåhs, Gunnars Karin i Sannåker, Månsis hustru Karin i Elnebacka, kyrkoherden i Kroksta Hr Didrichs styvdotter och tjänstefolk, Aslagh i Kroksta, en ung piga, Karin Andersdotter 15 år, profossens tjänares Nils Bryngelssons son, kyrkoherden salig herr Anders i Kroksta, häradshövdingen Gustaf Farther, prästdottern Anna Andersdotter, Ingri Andersdotter, länsmannen Anders Olsson, Karin i Orredalen och Elin Rasmusdotter på Härrön, Karin i Elnebacka och Anna i Synnere, Oluf Smed i Bergarö, Nils Thollessons i Hee, lagrättsmännen Jon i Pilegården och Anders i Kolstorp, Marit i Högsta,  Giertrus moder Marit i Yttane, Gunill och Börta i Wagnareberget, kyrkoherden Clas Nilsson, Gunnill i Högsta, Oluf Fransson och hans hustru, prästerna hr Diedrick, kyrkoherden i Foss och hans Comministro

Tanum

UKF1826 - efterlysning av den för hemgång tilltalade Jonas Rosengren eller Larsson (sidan 478)

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Tjörn

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Rolf Berlins hemsida  - här finns avskrifter och utdrag från domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Wilhelm Ängermarks hemsida  - år 1809, förhör om branden i trankokeriet på Låka. (söktips brand)

Tjörns släktforskare  - Här finns avskrifter av domböcker. SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Tunge

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker

Vette

Stig Carlssons hemsida - Lite uppgifter om nämndemän i Vette härad.

Bohusläns härader  - 1671 hölls en häxprocess där nämns Halfwar och hans hustru Kirstin i Löfry, Hee socken, befallningsmannen Gabriel Persson, Lars Olufsson i Hällesäter och hans hustru Dordj, Ingeborg i Bodilsrö, Ingrid i Öfre Sannåker, Märta Olufs i Hässlebräcka, Märta i Bråre som nu bor i Sannåker, Giertru i Kiettere, Marit i Giörlef, Inga i Lindalen, Runnug i Tittåhs, Gunnars Karin i Sannåker, Månsis hustru Karin i Elnebacka, kyrkoherden i Kroksta Hr Didrichs styvdotter och tjänstefolk, Aslagh i Kroksta, en ung piga, Karin Andersdotter 15 år, profossens tjänares Nils Bryngelssons son, kyrkoherden salig herr Anders i Kroksta, häradshövdingen Gustaf Farther, prästdottern Anna Andersdotter, Ingri Andersdotter, länsmannen Anders Olsson, Karin i Orredalen och Elin Rasmusdotter på Härrön, Karin i Elnebacka och Anna i Synnere, Oluf Smed i Bergarö, Nils Thollessons i Hee, lagrättsmännen Jon i Pilegården och Anders i Kolstorp, Marit i Högsta,  Giertrus moder Marit i Yttane, Gunill och Börta i Wagnareberget, kyrkoherden Clas Nilsson, Gunnill i Högsta, Oluf Fransson och hans hustru, prästerna hr Diedrick, kyrkoherden i Foss och hans Comministro

Arkiv Digital - säljer bouppteckningsregister, bouppteckningar och domböcker

Västra Hisings

Släktdata - I Björlanda socken dödades den havande qvinnspersonen Maria Eriksson av ynglingen Benjamin Johansson/Johannesson i Björlanda Östergård. Följande personer nämns pastor Ekman i Trollered, Benjamins föräldrar åboen Johannes Berntsson i Björlanda Östergård och hans hustru Anna Lisa Christoffersdotter (sidan 8)

 

Städer

 
Kungälv
 
Lysekil
UKF1826 - Skeppare P Öhnberg från Lysekil söks för att höras i ett mål (sidan 289)  
Marstrand
UKF1826 - Sotarlärlingen Carl Broms har rymt. Han är född i Marstrand. (sidan 375)  

UKF1826 -
Smedslärlingen Fredric Andersson har häktats. Vid visitation fanns ett bevis från Slottspastorn Peterson i Landskrona och ett bevis från Kyrkoherde Glasell i Marstrand. (sidan 182)

Rolf Berlins hemsida  - Personregister till kommisionerna  på 1660-talet. 

Rolf Berlins hemsida  - Gripenklous trolldomskommision, utdrag rörande Marstrand, Orust och Tjörn 1669-1672.  

Rolf Berlins hemsida  - Pommerings och Örnevinges kommisioner på Marstrand och Orust 1664-1666.
Strömstad
UKF1826 - Sjömannen ? Kjellman eftersöks för att han utan tillstånd lämnat innehavd sjötjänst och vägrat inträde i densamma. (sidan 314)  

Arkiv Digital  - säljer bouppteckningsregister och domböcker
Uddevalla
 UKF1826 - Saker har stulits ur handlare Kullgrens hus i Uddevalla (sidan 549)

UKF1826 -
Skrivare Laurentius Kock som olovligen avvikit från Häradshövding Engelhart i Uddevalla efterlyses (sidan 469)

 UKF1826 - Inbrott hos Skeppare Lars Österberg nära Uddevalla. (sidan 401)

Arkiv Digital  - säljer domböcker
 

Övrigt

Arkivguiden - Jörgen Tollessons hemsida om Bohusläns socknar.
 
Förklaringar

Sidan:
Vissa sidor som jag länkar till innehåller en fil med många sidor. Då har jag skrivit vilken sida den intressanta texten står på. Exempel:
(sidan 177)

Datum
:
Vissa sidor som jag länkar till är skrivna i datum följd. Då har jag skrivit vilket datum den intressanta texten står under. Exempel:
(datum 21 juni 1827)

Söktips:
Om en länk bara innehåller lite som rör domböcker men mycket annat har jag skrivit ett söktips. När du är inne på sidan jag länkat till kan du gå in på redigera i din dator och söka på ordet jag skrivit som söktips. Då letar datorn upp rätt ställe på sidan.  Exempel:
(söktips brand)

Parentes:
En del sidor på internet har bristfälliga uppgifter om vilken ort det gäller eller så kan samma ortsnamn finnas på flera olika platser i landet. Om jag är osäker på om länktipset är placerat under rätt härad skriver jag en parentes om länktipset.

 

 

Till startsidan

Domböcker och

domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online