Ångermanland

En bra sida att börja läsa om man vill forska i domböcker i detta landskap är  Socknarna i Ångermanland

Tingslag

Arnäs 

Sven-Erik Johanssons hemsida - domar från 1600-talet och början av 1700-talet som rör Grundsunda socken SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Boteå 

Hans Högmans hemsida - om häxprocesserna i Torsåker

Nordmaling 

Sven-Erik Johanssons hemsida - domar från 1600-talet och början av 1700-talet som rör Nordmalings socken SIDA MED MYCKET FRÅN DOMBÖCKER !

Ramsele  en mindre del tillhör Jämtland

Rötter - Håkan Skogsjös personregister till Ramsele och Resele tingslags dombok1629-1645
Rötter - Håkan Skogsjös personregister till Ramsele och Resele tingslags dombok1646-1691
Rötter - Håkan Skogsjös personregister till Ramsele 1697-1706
Rötter - Håkan Skogsjös register till Ramsele  tingslags uppbudsprotokoll 1736-1776

Resele 

Rötter - Håkan Skogsjös personregister till Ramsele och Resele tingslags dombok1629-1645
Rötter - Håkan Skogsjös personregister till Ramsele och Resele tingslags dombok1646-1691

Sollefteå 

Bernard Granholms hemsida - år 1796, genom utgrävning av Ragundasjön har stora skador orsakats på intilliggande byggnader och marker

Säbrå 

Häggdångers hemsida - om bl.a. häxprocesser i Häggdånger
Bernard Granholms hemsida - år 1796, genom utgrävning av Ragundasjön har stora skador orsakats på intilliggande byggnader och marker

 

 

Till startsidan

Domböcker och

domboksforskning

 Antal besökare idag
  
Totalt antal besökare
räknat från 4/12-2006

 
Antal besökare online